Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Khánh Hòa năm 2016

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 – 2017 đã khởi động. Sáng ngày 2/6/2016 các thí sinh tham gia dự tuyển vào trường chuyên đã bắt đầu làm bài thi môn toán (không chuyên).

Mời các bạn xem chi tiết: Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 - 2017 để xem lại kết quả bài làm của mình. Đối với các thí sinh thi tuyển muộn hơn có thể thử sức với đề thi mới này để rút kinh nghiệm, giúp mình ôn thi đạt kết quả điểm thi lớp 10 cao hơn.

Dưới đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa 2016 - 2017:

Câu 3:

Quãng đường từ A đến B dài 270km. Tại cùng một thời điểm, một ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B đến A, hai xe gặp nhau tại C. Biết rằng khi di chuyển trên quãng đường AB, vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy không đổi. Từ C đến B ô tô đi hết 2 giờ, còn từ C đến A, xe máy đi hết 4 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy.

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) với đường cao AH. Lấy D là một điểm trên đoạn HC sao cho H là trung điểm BD. từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC và cắt AC tại R.

1. Chứng minh từ giác AHDE nội tiếp.

2. Chứng minh CA.CE = CD. CH.

3. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng CD. Chứng minh EH vuông góc với EK.

4. Vẽ đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M và N. Chứng minh MN // EH.

Câu 3: (2 điểm) Quãng đường từ A đến B dài 270km. Tại cùng một thời điểm, một ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B đến A, hai xe gặp nhau tại C. Biết rằng khi di chuyển trên quãng đường AB, vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy không đổi. Từ C đến B ô tô đi hết 2 giờ, còn từ C đến A, xe máy đi hết 4 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy.

Xem thêm: http://hoc.vtc.vn/de-thi-vao-lop-10-mon-toan-thpt-chuyen-tinh-khanh-hoa-nam-2016-25757.html
Câu 3: (2 điểm) Quãng đường từ A đến B dài 270km. Tại cùng một thời điểm, một ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B đến A, hai xe gặp nhau tại C. Biết rằng khi di chuyển trên quãng đường AB, vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy không đổi. Từ C đến B ô tô đi hết 2 giờ, còn từ C đến A, xe máy đi hết 4 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy.

Xem thêm: http://hoc.vtc.vn/de-thi-vao-lop-10-mon-toan-thpt-chuyen-tinh-khanh-hoa-nam-2016-25757.html
Câu 3: (2 điểm) Quãng đường từ A đến B dài 270km. Tại cùng một thời điểm, một ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B đến A, hai xe gặp nhau tại C. Biết rằng khi di chuyển trên quãng đường AB, vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy không đổi. Từ C đến B ô tô đi hết 2 giờ, còn từ C đến A, xe máy đi hết 4 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy.

Xem thêm: http://hoc.vtc.vn/de-thi-vao-lop-10-mon-toan-thpt-chuyen-tinh-khanh-hoa-nam-2016-25757.html

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Khánh Hòa năm 2016

Xem thêm: Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT môn toán chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2016

Các bạn thí sinh có thể xem thêm nhiều đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 2016 trong các năm gần gây. Đồng thời sớm biết được kết quả điểm thi vào lớp 10 của mình nhanh, sớm nhất thông qua tin nhắn điện thoại. Các thí sinh có thể đăng ký nhận xem điểm thi lớp 10 Khánh Hòa và trên cả nước tự động theo hướng dẫn diemthilop10.info.

Xem đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Khánh Hòa năm 2016: Đang cập nhật