Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Yên Bái năm học 2012 - 2013

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, các em đừng quên tham khảo đề thi các năm trước. Dưới đây điểm thi lớp 10 giới thiệu với các em đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái năm học 2012 - 2013 giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Chúc các em có 1 kỳ thi đạt kết quả cao:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

           TỈNH YÊN BÁI                                                         NĂM HỌC 2012 - 2013

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

                                                                                                Môn thi: TOÁN

                                                                                                Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

                                                                                                Khóa thi ngày 23/6/2012

                                                                                                 (Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)

Câu 1: (2,0 điểm)

  1. Cho hàm số y = x + 3(1)
  • Tính giá trị của y khi x = 1
  • Vẽ đồ thị của hàm số (1)
  1. Giải phương trình: 4x

Câu 2: (2,0 điểm)

           Cho biểu thức M = + −

  1. Tìm điều kiện của x để biểu thức M có nghĩa. Rút gọn biểu thức M.
  2. Tìm các giá trị của x để M > 1

Câu 3: (2,0 điểm)

           Một đội thợ mỏ phải khai thác 260 tấn than trong một thời hạn nhất định. Trên thực tế, mỗi ngày đội đều khai thác vượt định mức 3 tấn, do đó họ đã khai thác được 261 tấn than và xong trước thời hạn một ngày.

           Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày đội thợ phải khai thác bao nhiêu tấn than?

Câu 4: (3,0 điểm)

           Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 12 cm. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ các tia tiếp tuyến Ax, By. M là một điểm thuộc nửa đường tròn (O), M không trùng với A và B. AM cắt By tại D, BM cắt Ax tại C. E là trung điểm của đoạn thẳng BD.

  1. Chứng minh: AC . BD = AB.
  2. Chứng minh: EM là tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O.
  3. Kéo dài EM cắt Ax tại F. Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn tâm O sao cho diện tích tứ giác AFEB đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 5: (1,0 điểm)

           Tính giá trị của biểu thức T = x + y + z − 7 biết:

x + y + z = 2 + 4 + 6 + 45

-----------------HẾT-----------------

Các em học sinh có thể tham khảo các thông tin tuyển sinh, đề thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tại diemthilop10.info thì phụ huynh và học sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Yên Bái năm 2016 sớm nhất và chính xác nhất.

Cập nhật điểm thi vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Những điều cần nhớ khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10