Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái năm 2016 - 2017

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đang tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017. Sáng ngày 03/06/2016, các bạn thí sinh đã dự thi xong môn thi Toán vào lớp 10 của mình. Các bạn hãy cùng tham khảo, xem lại đề thi để tính điểm thi lớp 10 môn Toán của mình được bao nhiêu điểm nhé.

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Yên Bái năm 2016 - 2017

 

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái năm học 2016 - 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái năm học 2016 - 2017

Nếu như các bạn chưa dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 thì đề thi môn toán này sẽ làm phong phú thêm tài liệu tham khảo cho bạn trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 quan trọng trong thời gian sắp thới.

Các bạn lưu ý thông tin sau khi kết thúc kỳ thi khoảng 15 đến 20 ngày Sở GD &DT tỉnh Yên Bái sẽ công bố điểm thi. Các bạn có thể truy cập diemthilop10.info để lấy cú pháp xem điểm thi lớp 10 Yên Bái nhanh và chính xác nhất.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái năm 2016 - 2017: Đang cập nhật...