Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội năm 2017-2018

Tối 25/6/2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội năm 2017-2018. Các em cùng xem kết quả điểm chuẩn 4 trường chuyên Hà Nội dưới đây.

Theo đó, Chuyên tiếng Anh trường Hà Nội Amsterdam có mức điểm chuẩn cao nhất là 42,25 điểm. 

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 

Thời gian các trường nhận hồ sơ của học sinh có điểm thi lớp 10 chuyên trúng tuyển vào các lớp chuyên từ ngày 26 đến ngày 28-6-2017. 

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội năm 2017

1. Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam 

 

Lớp chuyên

 Ngữ văn 

  Lịch Sử  

  Địa lý  

Tiếng Anh

 Tiếng 

  Trung  

Tiếng Nga

Tiếng 

  Pháp   

 Toán học

 Tin học 

  Vật lý  

 Hóa học 

Sinh học

Điểm chuẩn

36

35,25

36,5

42,25

41,25

40,25

26,75

33.5

36,5

35,25

35,00

32,75

  

 2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ 

 Lớp chuyên 

 Ngữ văn 

 Lịch sử

 Địa lý 

 Tiếng Anh

 Tiếng Nga 

 Tiếng Pháp

 Toán học

 Tin học

 Vật lý 

 Hóa học

 Sinh học

 Điểm chuẩn

33,50

29,00

30,00

37,50

34,00

36,00

29,00

31,00

30,25

28,00

26,50

   

 

 

3. Trường THPT Chu Văn An 

 Lớp chuyên 

 Ngữ văn 

 Lịch sử 

  Địa lý  

 Tiếng Anh

 Tiếng Pháp 

 Toán học

 Tin học

 Vật lý 

 Hóa học 

 Sinh học

 Điểm chuẩn

34,00

35,00

32,75

39,50

20,25

30,50

32,00

32,50

31,25

28,50

 

4. Trường THPT SơnTây

 Lớp chuyên 

 Ngữ văn 

 Lịch sử 

 Địa lý 

Tiếng Anh 

 Toán học

 Tin học

 Vật lý 

 Hóa học

 Sinh học 

 Điểm chuẩn

25,50

19,25

24,00

30,75

25,75

22,75

23,00

22,00

20,50

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2017-2018, các em có thể đối chiếu với kết quả điểm thi lớp 10 Hà Nội vào chuyên của mình.

Trong trường hợp các thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển thì các bạn có thể chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục nộp vào trường. Trường hợp thí sinh không đủ điểm trúng tuyển, các em có thể quan tâm đến các nguyện vọng khác hoặc có phương án thích hợp nhất trong tương lai.