Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Định 2015 - 2016

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Định 2015 - 2016 và toàn quốc để có định hướng chọn trường dự tuyển phù hợp với năng lực học tập, dựa trên cơ sở đánh giá khả năng điểm thi vào lớp 10 các em học sinh có thể đạt được. Giúp các em học sinh có được trường học tốt, phù hợp với khả năng.

Dưới đây là chi tiết: Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 THPT các trường tỉnh Bình Định năm 2015 – 2016

STT

Tên trường THPT

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

1

Quốc học Quy Nhơn

27,75

21,75

2

Trưng Vương

19,75

 

3

Hùng Vương

19,5

 

4

Số 1 Tuy Phước

17,75

 

5

Số 2 Tuy Phước

15,75

 

6

Số 3 Tuy Phước

16,25

 

7

Nguyễn Diêu

18

 

8

Số 1 An Nhơn

19,5

 

9

Số 2 An Nhơn

18

 

10

Số 3 An Nhơn

17,5

 

11

Hoà Bình

15,75

 

12

Quang Trung

18

 

13

Tây Sơn

16,75

 

14

Võ Lai

18,5

 

15

Số 1 Phù Cát

20

 

16

Số 2 Phù Cát

16,75

 

17

Số 3 Phù Cát

15,25

7

18

Nguyễn Hữu Quang

7

 

19

Nguyễn Hồng Đạo

17,5

 

20

Số 1 Phù Mỹ

22,5

 

21

Số 2 Phù Mỹ

20,5

 

22

An Lương

16,5

 

23

Mỹ Thọ

20,75

 

24

Tăng Bạt Hổ

22,75

 

25

Nguyễn Trân

23,25

 

26

Nguyễn Du

21,25

 

27

Lý Tự Trọng

24,25

 

28

Hoài Ân

12,5

7,5

29

Võ Giữ

16,75

 

30

Trần Quang Diệu

12,5

 

31

Nguyễn Bỉnh Khiêm

7,5

 

Theo thống kê điểm chuẩn thì Trường THPT Quốc học Quy Nhơn có điểm chuẩn đầu vào cao nhất là 27,75 điểm và thấp nhất với điểm chuẩn đầu vào là Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  (7,5 điểm).

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 sắp tới các phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin tuyển sinh và điểm chuẩn vào trường THPT tại Bình Định, chuyên hay trên toàn quốc tại diemthilop10.info.

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Bình Định năm 2015 - 2016