Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định 2014 – 2015

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định 2014 – 2015 để phụ huynh và học sinh tham khảo, lựa chọn trường THPT phù hợp với khả năng, điểm thi vào lớp 10 dự kiến có thể đạt được.

Năm học 2014 - 2015, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định tuyển 7 lớp chuyên  với điểm chuẩn như sau:

Stt

Lớp chuyên

Số Lượng tuyển

Điểm chuẩn

1

Hóa

35

32

2

Ngữ Văn

34

26,75

3

Sinh

34

25,75

4

Tiếng Anh

35

33,75

5

Toán

35

33,25

6

Toán tin

33

24,5

7

Vật lý

33

25

 

Tổng

239

 

Trong đó: Điểm xét tuyển lớp chuyên là tổng điểm các bài thi (môn chuyên hệ số 2)

Chúc các bạn có một kỳ thi vào lớp 10 đạt kết quả tốt nhất và cố gắng theo dõi các thông tin tuyển sinh vào lớp 10 trên diemthilop10.info nhé!

Xem điểm chuẩn điểm thi vào lớp 10 Bình Định và trường chuyên Lê Quý Đôn năm học 2016 – 2017: Đang cập nhật…

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định 2015 - 2016