Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên TP.HCM năm 2017

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên TP.HCM năm 2017

Để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên TP.HCM năm 2017 được chu đáo mời các bạn tham khảo các thông tin đã được diemthilop10.info chia sẻ như:chỉ tiêu, đối tượng, môn thi cũng như lịch thi chính thức của các trường THPT chuyên năm học 2017 - 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên TPHCM năm 2017 là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định và có thêm các điều kiện như:

+ Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên.

+ Tốt nghiệp trung học cơ sở loại giỏi.

- Phương thức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

2. Phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên

Các thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên năm nay sẽ phải thi viết bốn môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên.

Thời gian thi sẽ do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. 

Thời gian làm bài thi: Các bài thi không chuyên: Môn Ngữ văn và môn Toán là 120 phút; môn Ngoại ngữ là 60 phút riêng các bài thi chuyên mỗi môn là 150 phút.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10,  điểm lẻ đến 0,25. Hệ số điểm bài thi với môn không chuyên sẽ tính theo hệ số 1 còn những môn chuyên sẽ tính theo hệ số 2.

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên TP.HCM năm 2017

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên TP.HCM năm 2017

Cách tính điểm, nguyên tắc xét tuyển và cách xét tuyển:

- Cách tính điểm:

+ Điểm thi vào lớp 10 môn chuyên được tính như sau: Điểm thi Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2)+ điểm khuyến khích (nếu có). Điểm khuyến khích là điểm khi học sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn học lớp 9 cấp Thành phố được cộng điểm khi tuyển vào lớp chuyên nếu môn đạt giải là môn chuyên mà học sinh đăng kí dự thi. Mức điểm được cộng như sau: Giải nhất: 2 điểm; Giải nhì: 1,5 điểm;  Giải ba: 1 điểm.

+ Điểm thi vào lớp không chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.

- Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

- Cách xét tuyển:

+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên.

Chú ý:

- Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên:

+ Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên.

+ Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại 2 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

- Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác dự thi nếu có đủ điều kiện theo quy định của kỳ thi. Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

  • Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Anh:

- Khuyến khích các trường trung học phổ thông có điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất mở lớp 10 tăng cường tiếng Anh.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Anh được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với các yêu cầu sau:

+ Điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Anh trở lên hoặc có chứng chỉ Cambridge PET đạt từ 70/100 hoặc FCE từ 45/100 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

+ Tốt nghiệp trung học cơ sở loại Khá, Giỏi.

Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 của các trường THPT chuyên TP.HCM

Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 của các trường THPT chuyên TP.HCM 

  • Tuyển sinh vào lớp 10 chương trình tích hợp:

- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ công lập) tại Thành phố Hồ Chí Minh có tham gia học Chương trình Cambridge được dự tuyển vào lớp 10 chương trình tích hợp.

- Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và điểm thi Chương trình Cambridge, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào 1 trong 4 trường theo thứ tự điểm tuyển, đó là trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa, trường Trung học phổ thông Gia Định, trường Trung học phổ thông Trưng Vương.

- Cách tính điểm thi vào lớp 10 TP.HCM cho chương trình tích hợp = (Điểm trung bình tuyển sinh 10) x 2 + Điểm trung bình của Chương trình Cambridge (trong đó điểm trung bình tuyển sinh 10 có tính đến chế độ ưu tiên, khuyến khích).

- Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chương trình tích hợp, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

  • Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Trung:

- Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải và trường  Trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Trung.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Trung được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Trung đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Trung trở lên.

  • Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1):

- Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trường Trung học phổ thông Trưng Vương và trường Trung học phổ thông Marie Curie tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật Ngoại ngữ 1.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và đã học trung học cơ sở tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 hoặc trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1 đồng thời có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Nhật từ 5,0 trở lên.

  • Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2):

- Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến và trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền tuyển sinh lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2).

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

  • Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Pháp:

+ Tuyển sinh vào lớp 10 chương trình tiếng Pháp song ngữ

- Sau khi được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh các lớp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ phải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào 1 trong 3 trường theo thứ tự điểm tuyển, đó là trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, trường Trung học phổ thông Marie Curie.

- Điểm thi vào lớp 10 chuyên Pháp = (Điểm trung bình tuyển sinh 10) x 2 + Điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp  song ngữ (trong đó điểm trung bình tuyển sinh 10 có tính đến chế độ ưu tiên, khuyến khích và điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong  khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ từ 5,0 trở lên).

Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chương trình tiếng Pháp song ngữ, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Pháp:

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và trường Trung học phổ thông Marie Curie tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Pháp.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Pháp được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 1) đã học xong chương trình tiếng Pháp song ngữ cấp trung học cơ sở và có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Pháp từ 5,0 điểm trở lên.

+ Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2)

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu tuyển sinh lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2). Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

  • Tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông Chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định

- Gồm các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ, cầu lông, quần vợt, bơi lội. Điều kiện xét tuyển: tốt nghiệp trung học cơ sở và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10, đạt giải thể dục thể thao cấp quận, cấp Thành phố, hội khoẻ Phù Đổng.

- Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ ngày 25 tháng 5 hàng năm đến ngày 20 tháng 6 hàng năm (theo hướng dẫn của trường). Được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của các tỉnh khác nếu có đủ điều kiện theo quy định.

- Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năng khiếu thể dục thể thao, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển. Ưu tiên xét tuyển đối với học sinh chuyên đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định.

  • Tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc

- Điều kiện tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt loại Khá, Giỏi và có đủ trình độ tiếng Anh để theo học;

- Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm (theo hướng dẫn của trường).

  • Tuyển sinh vào trung cấp chuyên nghiệp - Hệ sau trung học cơ sở

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký xét tuyển vào học tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường theo các đợt tuyển sinh trong năm do trường quy định.

- Căn cứ xét tuyển của trường như sau:

+  Điểm tốt nghiệp trung học cơ sở;

+ Điểm tổng  kết các môn học 4 năm trung học cơ sở;

+ Điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp trung học cơ sở.

Như vậy, với những tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên TP.HCM năm 2017 chi tiết ở trên, các bạn học sinh sẽ không phải lo lắng về việc lên kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 sắp tới phù hợp với điều kiện học tập, khả năng của mìng. Đồng thời có kế hoạch đăng ký dự thi vào trường phù hợp, giúp kỳ thi diễn ra tốt đẹp nhất.

Chúc các bạn có một mùa tuyển sinh vào lớp 10 thành công nhé!