Điểm chuẩn vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu- ĐH Quốc gia HCM 2015-2016

Xem và tra cứu điểm thi lớp 10 THPT điểm chuẩn vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu- ĐH Quốc gia TP.HCM năm học 2015-2016 của 2 cơ sở dưới đây để làm cơ sở lựa chọn trường THPT tham gia dự tuyển phù hợp với khả năng của mình và phát huy tốt năng lựa học tập trong những năm tiếp theo.

I. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu- ĐH Quốc gia HCM NV1 và NV2 của Cơ sở 1

Stt

Lớp chuyên

Điểm chuẩn

1

Toán

34,00

2

Tin (thi Tin)

22,25

3

Tin (thi Toán)

31,00

4

Vật lý (thi Lý)

31,25

5

Vật lý (thi Toán)

30,65

6

Hóa học

35,50

7

Sinh học (thi Sinh)

27,00

8

Sinh học (thi Toán)

30,00

9

Tiếng Anh

34,20

10

Ngữ văn

27,75

11

Lớp không chuyên

24,80

II. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia HCM NV1 và NV2 của Cơ sở 2

Stt

Lớp chuyên

Điểm chuẩn

1

Toán

23,05

2

Tin (thi Tin)

21,10

3

Tin (thi Toán)

21,10

4

Vật lý (thi Lý)

18,15

5

Vật lý (thi Toán)

20,55

6

Hóa học

25,05

7

Sinh học (thi Sinh)

22,85

8

Sinh học (thi Toán)

20,55

9

Tiếng Anh

23,40

10

Ngữ văn

19,15

11

Lớp không chuyên

24,80

Ngoài ra, các học sinh phải đảm bảo các điều kiện xếp loại hạnh kiểm học lực cả năm học của các lớp cấp THCS và xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên; Đồng thời, có điểm xét tuyển (điểm lớp) đạt từ điểm chuẩn trở lên; Thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Các bạn có thể đăng ký nhận điểm thi lớp 10 và trên toàn quốc ngay từ khi thi xong với cú pháp soạn tin nhắn như sau:

DL tentinh SBD gửi 6722

(Phí: 15.000/tin)

Trong đó:

- DL: dãy chữ số cố định

tentinh: viết liền, không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường

SBD: ghi đầy đủ, đúng với SBD của mình

- 6722: là đầu số tổng đài

Chú ý: giữa THA, Tên tỉnh, SBD là khoảng trắng (dấu cách)

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh vào 10 - Thông tin tuyển sinh vào cấp 3 THPT toàn quốc