Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014 – 2015

Năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi có 24 trường THPT Công lập với chỉ tiêu tuyển sinh là 10.235 học sinh trên tổng số 12.339 thí sinh dự thi tuyển. Phụ huynh học sinh có thể cập nhật thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng ngãi năm 2014 – 2015 cụ thể dưới đây để làm căn cứ chọn trường phù hợp với khả năng điểm thi lớp 10 con em có thể đạt được.

1. Trường THPT số 1 Đức Phổ: 25 điểm;

2. Trường THPT số 2 Mộ Đức: 23,5;

3. TrườngTHPT Bình Sơn: 23,5;

4. THPT số 1 Nghĩa Hành: 23 điểm;

5. THPT số 1 Tư Nghĩa 22,5 điểm;

6. THPT Trần Quốc Tuấn 21 điểm;

7. THPT số 1 Sơn Tịnh 19,5 điểm;

8.THPT Phạm Văn Đồng 17,5 điểm;

9. THPT Nguyễn Công Trứ 16,5 điểm;

10. THPT Trần Kỳ Phong 16 điểm;

11. Trường THPT Trần Quang Diệu 14 điểm;

12. Trường THPT Ba Gia 13,5 điểm;

13. Trường THPT Lương Thế Vinh 13,5 điểm;

14. Trường THPT Chu Văn An 13 điểm;

15. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 13 điểm;

16. Trường THPT Lê Quý Đôn 12 điểm;

17. Trường THPT số 2 Đức Phổ 12 điểm;

18. Trường THPT Nguyễn Công Phương 11,5 điểm;

19. Trường THPT số 2 Nghĩa Hành 11 điểm;

20. Trường THPT Lê Trung Đình 11 điểm;

21. Trường THPT Vạn Tường 10,5 điểm;

22. Trường THPT Sơn Mỹ 10 điểm;

23. Trường THPT số 2 Tư Nghĩa 10 điểm.

24. Trường THPT Thu Xà 8,5 điểm.

Phụ huynh có thể xem, tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công Lập tỉnh Quảng Ngãi và trên toàn quốc năm 2016 – 2017 tại diemthilop10.info nhé!

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT Quảng Ngãi môn Toán năm 2015-2016