Đáp án - Đề thi lớp 10 môn Địa chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình 2014

Đáp án - Đề thi lớp 10 môn Địa chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình 2014

Để giúp các bạn học sinh cuối cấp chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 chuyên các bạn nên tham khảo các dạng đề thi vào lớp 10, đề thi thử vào lớp 10 các năm để có thể giúp các bạn có thể tự luyện tập và kiểm tra lại kiến thức. Hôm nay mời các bạn học sinh  tham khảo: Đáp án - Đề thi lớp 10 môn Địa Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình 2014 được chia sẻ tại https://diemthilop10.info dưới đây để có chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi lớp 10 2016 sắp tới đạt điểm thi lớp 10 cao nhé!

Chi tiết đề thi:

Câu 1 (1,5 điểm)
Tại World cup 2014, trận bóng đá Bỉ gặp Nga bắt đầu vào lúc 23h00' ngày 22/6/2014 (theo giờ Việt Nam - múi giờ số 7) tại sân vận động thành phố Rio de Janeiro (22054'N; 43012'T). Em hãy:
a) Tính múi giờ của Rio de Janeiro và ngày giờ bắt đầu trận đấu tại thành phố này (theo giờ địa phương)? (1,0 điểm)
b) Tính góc nhập xạ tại Rio de Janeiro vào giữa trưa ngày diễn ra trận đấu? (0,5 điểm)

Câu 2 (2,0 điểm).

Cho bảng số liệu sau: Mật độ dân số một số vùng ở nước ta năm 2010

Vùng

Mật độ dân số (người/km2) 

Đồng bằng Sông Hồng

939

Trung du và miền núi phía Bắc

117

Bắc Trung Bộ 

202

Duyên hải Nam Trung Bộ

189

Tây Nguyên

95

Đông Nam Bộ

617

Đồng bằng Sông Cửu Long

426

Cả nước

263

(Theo Niên giám thống kê CHXHCN Việt Nam, NXB Thống kê, 2011)
a) Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy rút ra nhận xét, nêu sự phân bố dân cư của nước ta ? (1,0 điểm)
b) Cho biết sự phân bố dân cư trên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta ? (1,0 điểm)

Câu 3 (3,5 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

Tháng

Mưa (mm)

Nhiệt độ (0C)

I

18,6

16,4

II

26,2

17,0

III

43,8

20,1

IV

90,1

23,7

V

188,5

27,3

VI

239,9

28,8

VII

288,2

28,9

VIII

318,0

28,2

IX

265,4

27,2

X

130,7

24,6

XI

43,4

21,4

XII

23,2

18,2

a) Vẽ biểu đồ thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. (2,0 điểm)
b) Nhận xét và giải thích tính chất khí hậu của Hà Nội. (1,5 điểm)

Câu 4 (3,0 điểm).
a) Em hãy kể tên các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển Nông nghiệp? (1,0 điểm)
b) Phân tích các điều kiện thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên? (2,0 điểm)

------ Hết ------

Đáp án và đề thi lớp 10 môn Địa chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình 2014

Đáp án và đề thi lớp 10 môn Địa chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình 2014

Trên đây là đề thi vào đáp án môn Địa lý thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình năm 2014, mời các bạn theo dõi vả thử sức với đề thi xem khả năng bạn có thể đạt được bao nhiêu điểm thi lớp 10 Hòa Bình với dạng đề thi này trong năm học sắp tới. Đồng thời, có cơ hội được thử sức, rèn luyện tâm lý, kỹ năng thi cử giúp bạn có được những đểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

Sau khi thử làm đề xong bạn hãy so sánh với những gợi ý giải đề thi vào lớp 10 môn Địa lý THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình năm 2014 dưới đây:

Câu 1 (1,5 điểm)
a. - Múi giờ Rio de Janeiro là: 21 (0,5đ) 
- Ngày giờ bắt đầu trận đấu: 13h00 ngày 22/06 (0,5đ) 
b. Góc nhập xạ vào lúc giữa trưa trận đấu:  900 – (23027’ + 22054) = 430 39’ (0,5đ) 
Câu 2 (2,0 điểm) 

a. - Nhận xét: (0,5 điểm) 
- Sự phân bố dân cư nước ta (0,5 điểm)

b. Thuận lợi và khó khăn đối với kinh tế và đời sống (1,0 điểm)

* Thuận lợi: 
Đồng bằng và các thành phố lớn dân cư tập trung đông, lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn thuận lợi việc hình thành các trung tâm công nghiệp và dịch vụ.

* Khó khăn: 
- Dân cư nước ta phân bố không đồng đều gây khó khăn cho sử dụng hợp lí nguồn lao động và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên. 
- Mặt khác quá trình đô thị hoá không đi đôi với quá trình công nghiệp hoá nên tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao tạo sức ép về vấn đề nhà ở, việc làm, môi trường... 

Câu 3 (3,5 điểm):

a) Vẽ biểu đồ: (2,0 điểm)
Biểu đồ thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

b) Nhận xét và giải thích tính chất khí hậu của Hà Nội: (1,5 điểm)
* Nhận xét (0,75 điểm)
* Giải thích (0,75 điểm)

Câu 4 (3,0 điểm)

a. Kể tên các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển Nông nghiệp: (1,0 điểm)
* Các nhân tố tự nhiên:
* Nhân tố kinh tế - xã hội:

b. Phân tích các điều kiện để phát triển sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên: (2,0 điểm)

* Điều kiện tự nhiên (1,0 điểm)
- Thuận lợi:
→ Thuận lợi cho sự phát triển cây công nghiệp lâu năm quy mô lớn, đa dạng hoá sản phẩm cây công nghiệp.
- Khó khăn: mùa khô kéo dài sâu sắc gây hiện tượng thiếu nước, mùa mưa tập trung gây hiện tượng lũ lụt...

* Kinh tế - xã hội: (1,0 điểm)
- Thuận lợi:
- Khó khăn:

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 - Đề thi thử vào lớp 10 PTTH các năm