Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi 2015 - 2016

Các phụ huynh, học sinh ở Quảng Ngãi có thể theo dõi điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi và trường THPT Chuyên Lê Khiết tại diemthilop10.info. Đồng thời cập nhật thật nhiều các thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, đề thi vào lớp 10 để có những chuẩn bị tốt nhất cho mùa tuyển sinh sắp tới. Và không quên cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 sớm nhất, nhanh nhất tại đây:

Dưới đây, là điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Khiết 2015 - 2016

- Lớp chuyên Toán 33,1 điểm

- Lớp chuyên Tin học 20,9 điểm;

- Lớp chuyên Vật lý 30,5 điểm;

- Lớp chuyên Hóa học 32,5 điểm;

- Lớp chuyên Sinh học 28,35 điểm;

- Lớp chuyên Ngữ văn 32,85 điểm;

- Lớp chuyên Tiếng Anh 35,25 điểm;

- Lớp chuyên Lịch sử 27,5 điểm;

- Lớp chuyên Địa lý 20 điểm

* Lớp chuyên Toán chuyển sang chuyên Tin 27,5 điểm;

* Đối với lớp không chuyên 18,4 điểm.

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi 2015 – 2016: Đang cập nhật…

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT Quảng Ngãi môn Toán năm 2015-2016