Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Như vậy là các bạn thí sinh thi tuyển vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 2018. Trong thời gian chờ đợi kết quả các bạn hãy xem lại đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên tỉnh Quảng Ninh năm 2017 mà chúng tôi chia sẻ sau đây nhé.

Câu 3 (1 điểm)

Tìm các số tự nhiên n để A = n2018 + n2018 + 1 là số nguyên tố.

Câu 4 : (3 điểm)

Cho đường tròn (O, R) đường kính AB, M là điểm tùy ý thuộc đường tròn (M khác A, B).Qua A lần lượt kẻ các đường thẳng d và d' là tiếp tuyến với đường tròn. Tiếp tuyến tại M của đường tròn cắt d và d' lần lượt tại C và D. Đường thẳng BM cắt d tại E.

1. Chứng minh CM = CA = CE.

2. Chứng minh AD ⊥ OE.

3. Tính độ dài đoạn AM theo R, nếu AE = BD.

Câu 5 (1 điểm)

Cho a, b thỏa mãn |a| ≥ 2, |b| ≥ 2. Chứng minh rằng :

(a2+1)(b2+1) ≥ (a+b)(ab+1) + 5

đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên tỉnh Quảng Ninh năm 2017 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong thời gian sớm nhất để các bạn có thể dự tính điểm thi lớp 10 của mình trong kì thi chuyên này nhé

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các bạn có thể tra cứu điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 Quảng Ninh của mình nhanh chóng và kịp thời nhất trên diemthilop10.info  Theo dự đinh, sau khoảng từ 10 - 15 ngày Sở sẽ công bố điểm thi lớp 10 tới các thí sinh, các bạn hãy theo dõi thường xuyên thông tin để cập nhật kịp thời .