Đề thi vào lớp 10 Chuyên Hạ Long Quảng Ninh môn Hóa 2015 - 2016

Thử nghiệm khả năng của mình với đề thi vào lớp 10 Chuyên Hạ Long Quảng Ninh môn Hóa 2015 - 2016 để xem lượng kiến thức về môn Hóa của mình đến đâu nhằm lên kế hoạch ôn tập sát nhất, giúp cho việc cải thiện điểm thi vào lớp 10 THPT cao nhất, thi được vào các trường có chất lượng cao.

Dưới đây là đề thi vào lớp 10 Chuyên Hạ Long Quảng Ninh môn Hóa 2015 - 2016 chính thức nhé!                    

Cho: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; F = 19; O = 16;  Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;

Cl = 35,5;  K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1. (1,75 điểm)

1. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng (nếu có) trong các trường hợp sau:

a. Cho kim loại bari vào dung dịch natri hiđrocacbonat.

b. Đun nhẹ dung dịch HCl đặc với KMnO4, khí tạo thành dẫn vào dung dịch NaOH có nhúng mẫu giấy quỳ tím.

c. Dẫn từ từ khí propilen (CH3-CH=CH2) vào dung dịch brom tới dư.

d. Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột, sau đó đun nóng và để nguội.

2. Cho một lượng kim loại A tác dụng hết với brom, thu được 88,8 gam muối B. Hòa tan B trong nước rồi cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thấy tạo thành 32,1 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại A trên tác dụng hết với khí oxi, thu được một oxit duy nhất có khối lượng 24 gam.

             a. Xác định kim loại A.

 b. Xác định công thức của oxit kim loại A tạo thành.

 

Câu 2. (2,5 điểm)

1. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phản ứng).

Biết A là hiđrocacbon ở thể khí có tỉ khối so với khí hiđro là 14. E là hợp chất hữu cơ có khối lượng mol nhỏ nhất.

2. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm kim loại canxi và canxi cacbua trong một lượng nước lấy dư, sau phản ứng thu được dung dịch B và hỗn hợp khí C có tỉ khối đối với hiđro là 5.

a. Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp A.

b. Nếu thể tích của hỗn hợp C là 6,72 lít (đktc), thì giá trị của m là bao nhiêu?

3. Chia 80 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 thành hai phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 78,5 gam muối khan. Phần thứ hai tác dụng vừa hết với 500 ml dung dịch Y gồm hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng, thu được 84,75 gam muối khan.

a. Xác định % về khối lượng của mỗi chất trong X.

b. Tính nồng độ mol/lit của các axit trong dung dịch Y.

Câu 3. (2,0 điểm)

1. Khi mất điện lưới quốc gia, nhiều gia đình sử dụng máy phát điện, nhưng vì sao không nên chạy máy phát điện ở trong phòng kín?      

2. Tại sao ngày nay không dùng chất làm lạnh CF2Cl2, CFCl3...( gọi chung là freon) trong các máy lạnh, tủ lạnh, mặc dù chúng làm lạnh tốt, không độc và không mùi?

            3. Đốt cháy hoàn toàn m gam một hiđrocacbon X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng thêm 13,3 gam và tạo thành 20 gam kết tủa.

            a. Xác định CTPT và CTCT của X. Biết X có cấu tạo mạch không phân nhánh.

            b. Oxi hóa không hoàn toàn m gam X ở trên trong điều kiện thích hợp (hiệu suất phản ứng là 60%) thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Ngưng tụ Y, loại bỏ hoàn toàn X được hỗn hợp Z (có chứa duy nhất một chất hữu cơ dùng sản xuất giấm ăn). Cho Z tác dụng hết với kim loại natri thoát ra V lít khí (đktc). Tính V?

Câu 4. (2,25 điểm)

1. Chỉ được dùng thêm dung dịch axit HCl hãy nhận biết các chất rắn, màu trắng,  đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4.

2. Hòa tan kim loại A bằng axit H2SO4 đặc, nóng theo phản ứng:

Biết khi hòa tan hoàn toàn 7,2 gam A thì thu được 1680 ml khí X (đktc). Hãy xác định khí X và kim loại A.

3. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm KMnO4 và KClO3, sau phản ứng thu được 21,65 gam chất rắn A (trong A nguyên tố kali chiếm 36,03% về khối lượng) và khí B. Tính thể tích khí B ở điều kiện tiêu chuẩn?

Câu 5. (1,5 điểm)

            Một bình kín có chứa 2,24 lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm H2, C2H4 và C3H6 (C2H4 và C3H6 có cùng số mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian sau đó đưa về điều kiện ban đầu thu được hỗn hợp khí B. Tỉ khối của A, B so với CH4 lần lượt là 0,95 và 1,05. Biết thể tích bình không đổi.

a. Hãy giải thích tại sao tỉ khối của hỗn hợp khí lại tăng sau phản ứng?

b. Tính % về thể tích các khí trong hỗn hợp A?

c. Nếu dẫn từ từ hỗn hợp khí B qua bình đựng dung dịch Br2 thấy dung dịch Br2 nhạt màu và khối lượng bình đựng dung dịch Br2 tăng lên 1,05 gam. Tính hiệu suất phản ứng cộng H2 của mỗi hiđrocacbon nói trên?

-------- Hết---------

Bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 - 2017 các thi sinh có thể tra cứu thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, đề thi... tại diemthilop10.info.

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh môn Toán năm 2015 - 2016