Đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh môn Văn năm 2015 - 2016

Mời các bạn tham khảo đề thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Quảng Ninh năm học 2015 - 2016 để phục vụ nhu cầu học tập hiệu quả, đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tới. Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm đề thi, đáp án, điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 các năm trước tại diemthilop10.info:

Đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh môn Ngữ văn năm 2015 - 2016:

                            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH

                               KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

                                               NĂM HỌC 2015-2016

Môn: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi có 01 trang

  Ngày thi: 11 tháng 6 năm 2015

 

 

Câu 1: (2,0 điểm)

                                        Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

                                        Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

                                                                 (Trích: Viếng lăng Bác, Viễn Phương)

  1. Chỉ ra và phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ trên?
  2. Chép một câu thơ khác có hình ảnh mặt trời mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 9, ghi rõ tên tác giả tác phẩm?

Câu 2:(3,0 điểm)

 Hãy viết một đoạn văn từ 12 đến 15 câu theo kiểu diễn dịch trình bày suy nghĩ về tình trạng học vẹt của nhiều học sinh hiện nay.

Câu 3 (5.0 điểm)

Trong tác phẩm Lòng yêu nước, nhà văn Nga I-li-a Ê-ren-bua có viết:

Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.

Hãy làm sáng tỏ điều đó qua việc phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai trong văn bản Làng của Kim Lân (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, trang 162)


-------------HẾT------------

Các bạn học sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Quảng Ninh năm 2016 với kết quả sớm nhất

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh môn Toán năm 2015 - 2016