Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2017

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2017

Mời các em cùng tham khảo chi tiết Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên năm 2017 mà các bạn thí sinh vừa hoàn thành do diemthilop10.info cập nhật sau đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2017-2018

(Đáp án chi tiết bên dưới, đáp án khoanh trong đề không phải đáp án chính xác)

Dưới đây là đáp án chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 được diemthilop10.info cập nhật sớm nhất để các em dự đoán mình được bao nhiêu điểm thi lớp 10 tỉnh Phú Yên trong kỳ thi THPT năm nay.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2017-2018

I.

1. A

2. C

3. D

4. B

II.

5. happiness

6. beginners

7. uninteresting

8. longest

III.

9. A

10. B

11. A

12. C

13. D

14. D

15. B

16. A

17. B

18. D

19. A

20. A

21. B

22. B

23. C

24. C

25. C

26. D

27. D

28. A

29. D

30. C

31. D

32. B

VII.

33. The dog is going to be called Pluto.

34. Neither John nor Ann told the truth.

35. If she worked hard, she would/could get good marks.

36. How long have you known him?

Theo dự kiến, phụ huynh và các em học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 khoảng từ 10 - 15 ngày sau ngày thi. Hãy theo dõi trang diemthilop10.info để có được thông tin sớm nhất điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành trên cả nước.