Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và DTNT Phú Yên năm 2016

Mời các bạn học sinh chuẩn bị bước vào mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 ở Phú Yên cập nhật và tham khảo thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và DTNT Phú Yên năm 2016 dưới đây để có kế hoạch dự tuyển tốt nhất.

I. Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

1. Hình thức tuyển:

- Các bạn thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT Lương Văn Chánh sẽ phải tham gia thi tuyển vào lớp 10.

Trong đó: Các môn thi bao gồm 04 môn bắt buộc. trong đó: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn chuyên (chọn một trong các môn sau: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Tiếng Anh và Tin học).

Việc tuyển sinh sẽ được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT- BGDĐT ngày 15/02/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 12/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nộp hồ sơ dự tuyển: Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ cho trường THPT chuyên Lương Văn Chánh khi có thông báo. Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh  chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, thu nhận, kiểm tra hồ sơ, lên danh sách phòng thi theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

2. Cấu trúc đề thi

- Các môn thi được áp dụng hình thức thi tự luận.

- Riêng môn Ngoại ngữ được áp dụng hình thức lồng ghép phù hợp để đánh giá cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (phần kỹ năng nói thực hiện dưới hình thức viết, ví dụ: thiết lập một mẫu hội thoại theo tình huống yêu cầu…).

- Đối với thí sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên Tin học có 2 lựa chọn thi môn chuyên là Toán hoặc Tin học (môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính bằng ngôn ngữ Pascal).

3. Thang điểm và thời gian thi

-   Thang điểm và hệ số điểm bài thi

 • Điểm bài thi tính theo thang điểm 10;
 • Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các  bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

-     Thời gian làm bài thi:

 • Các bài thi không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Ngoại ngữ là 60 phút;
 • Các bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

4. Cách tính điểm xét tuyển:

Thực hiện theo Điều 23 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên. Cụ thể như sau:

- Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm thi lớp 10 các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số).

-  Điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các môn thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, các bài thi môn không chuyên đều đạt trên 2,0 điểm và bài thi môn  chuyên đạt từ 10,0 điểm trở lên (đã tính hệ số).

- Cách xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ vào chỉ tiêu giao cho từng lớp chuyên và điểm thi tuyển, trường tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu giao cho từng môn chuyên. Trường hợp, xét đến chỉ tiêu cuối nhưng các thí sinh có điểm thi tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau:

 • Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn;
 • Có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn;
 • Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;
 • Đạt giải các kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 (cùng bộ môn chuyên) cao hơn.

5. Chuyển đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

 • Thí sinh trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh thì không được chuyển nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT không chuyên; trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở GDĐT quyết định.
 • Thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, được quyền tham gia xét tuyển vào các trường THPT thuộc địa bàn cư trú theo quy định. Sở GDĐT căn cứ vào nguyện vọng ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh sẽ chuyển điểm thi, điểm xét tuyển về trường THPT nơi cư trú mà thí sinh yêu cầu và đưa vào danh sách xét tuyển theo quy định.

Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và DTNT Phú Yên 2016

Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và DTNT Phú Yên 2016

II. Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

1. Phương thức tuyển sinh:

- Tuyển thẳng:

 • Học sinh là người dân tộc rất ít người;
 • Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GDĐT: đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

- Thi tuyển 03 (ba) môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

- Nội dung đề thi và thời gian làm bài thực hiện theo quy định chung đối với các trường THPT tỉnh Phú Yên. Cụ thể:

 • Môn Ngữ văn, Toán: thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút;
 • Môn Tiếng Anh: thời gian làm bài là 60 phút.

Trong đó, điểm bài thi tính theo thang điểm 10; Hệ số điểm bài thi: điểm thi lớp 10 Phú Yên môn Ngữ văn và Toán (hệ số 2), môn Tiếng Anh (hệ số 1).

2.  Quy trình tuyển sinh

-   Các trường PTDTNT huyện, các trường THCS thông báo cho học sinh dân tộc thiểu số đang học lớp 9 và phụ huynh biết cách đăng ký dự tuyển; hướng dẫn, thu nhận hồ sơ học sinh dự tuyển, thông báo lịch thi tuyển, lập danh sách và cử người mang hồ sơ đến nộp trực tiếp cho trường PTDTNT tỉnh để được thi tuyển theo thời gian quy định.

-    Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh trung học của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, Trường PTDTNT tỉnh thành lập Hội đồng tuyển sinh, chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, thu nhận, kiểm tra hồ sơ, lên danh sách phòng thi, tổ chức coi thi theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

a) Điểm xét tuyển:

Đưa vào danh sách xét tuyển là những thí sinh không bị  kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, đã thi đủ các môn thi quy định và không có bài thi nào bị điểm từ 0,5 điểm trở xuống. Điểm xét tuyển là tổng điểm của các bài thi Ngữ văn và Toán (hệ số 2), môn Tiếng Anh (hệ số 1) và điểm cộng thêm cho học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích được quy định.

- Chế độ ưu tiên

 • Nhóm đối tượng 1 cộng 3,0 điểm gồm: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
 • Nhóm đối tượng 2 cộng 2,0 điểm gồm: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
 • Nhóm đối tượng 3 cộng 1,0 điểm gồm:
 • Dự tuyển vào trường THPT: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo các văn bản quy định hiện hành;
 • Dự tuyển vào trường PTDTNT tỉnh: người dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo các văn bản quy định hiện hành.

- Chế độ khuyến khích

Học sinh tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng điểm khuyến khích để xét tuyển vào THPT với mức điểm như sau:

- Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá:

 • Giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,5 điểm;
 • Giải nhì cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm;
 • Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm;
 • Giải khuyến khích cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm.

- Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế UPU; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; cuộc thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; đạt giải quốc gia kỳ thi chọn học sinh giỏi Olympic Tiếng Anh, Violympic giải Toán trên Internet.

 • Giải cá nhân:

+ Giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng: cộng 2,0 điểm;

+ Giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc: cộng 1,5 điểm;

+ Giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng: cộng 1,0 điểm;

 • Giải đồng đội:

+ Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của Ban Tổ chức từng giải;

+ Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm này;

-  Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở:

 • Loại giỏi: cộng 1,5 điểm;
 • Loại khá: cộng 1,0 điểm;
 • Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

Lưu ý:

 • Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
 • Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4 điểm cho trường hợp xét tuyển và không qua 5 điểm cho trường hợp thi tuyển.

Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm thi tuyển, trường tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu giao. Trường hợp, xét đến chỉ tiêu cuối nhưng các thí sinh có điểm thi tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau:

 • Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;
 • Có điểm trung bình môn Ngữ văn và Toán của năm lớp 9 cao hơn.

b) Quy định về chuyển nguyện vọng

-    Thí sinh trúng tuyển vào trường PTDTNT tỉnh thì không được chuyển nguyện  vọng xét  tuyển  vào  các trường  THPT khác;  trừ trường  hợp đặc biệt  do Giám đốc Sở GDĐT quyết định.

-    Thí sinh không trúng tuyển vào trường PTDTNT tỉnh, Sở GDĐT căn cứ vào nguyện vọng 2 ghi trong Phiếu đăng ký dự thi của thí sinh sẽ chuyển điểm thi, điểm xét tuyển về trường THPT nơi cư trú mà thí sinh yêu cầu và đưa vào danh sách xét tuyển theo quy định.

Trên đây là những thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và DTNT Phú Yên năm 2016 mới nhất. Ngoài các quy chế tuyển sinh riêng thì các thí sinh tham gia tuyển sinh vào 02 trường ngày còn được áp dụng các quy chế chung tại: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2016 – 2017 mà diemthilop10.info đã chia sẻ trước đó.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2016 – 2017

Xem điểm thi lớp 10 Phú Yên năm 2016 sớm nhất: Đang cập nhật