Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2017

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2017

Mời các bạn cập nhập ngay: đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh tỉnh Hà Tĩnh năm học 2017 - 2018  mới diễn ra sáng ngày 6/06/2016 để đối chiếu với kết quả bài thi của mình đã làm nhé!

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2017

Tham khảo và tính điểm thi lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh này với gợi ý đáp án dưới đây nhé:

1. C 2. D 3. A 4. B 5. B 6. B 7. A 8. B 9. D 10. A
11. D 12. C 13. B 14. A 15. D 16. C 17. C 18. A 19. A 20. B

 

21. free 22. chat 23. other 24. themselves 25. organizations 26. help 27. something 28. difference
29. D 30. B 31. A 32. C 33. A      


34. This is the first time Jack has visited Hoi An ancient town.

35. If we work hard, we’ll make this beach clean and beautiful again.

36. A show was organized to raise money for charity by the students yesterday.

37. Huy said that he was going to spend his summer vacation in the countryside.

38. It is not easy for them to have chances of success.

39. Susan is the best student in her class.

40. My mother used to work hard on the farm when she was young.

Các thí sinh khi thi xong muốn biết kết quả điểm thi lớp 10 Hà Tĩnh hay tại các tỉnh thành khác sớm nhất khi kết quả chấm thi được công bố thì hãy luôn theo dõi tại diemthilop10.info nhé. 

Cập nhật điểm thi lớp 10 Hà Tĩnh năm học 2017 - 2018 : Đang cập nhật....