Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2014 - 2015

Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đã cập nhật điểm thi vào lớp 10 Hà Tĩnh các lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa. Điều kiện trúng tuyển:

Các em học sinh dự thi đủ các môn Ngữ văn chung, Toán chung, môn chuyên không vi phạm quy chế thi và đảm bảo 3 tiêu chuẩn:

1) Các môn  Ngữ văn chung, Toán chung > 2,0 điểm;

2) Môn chuyên lớn hơn hoặc bằng  5,0 điểm;

3) Tổng điểm các môn thi sau khi đã tính hệ số (môn chuyên tính hệ số 2) đối với các lớp chuyên phải đạt tối thiểu:

Lớp chuyên

Toán

Hóa

Sinh

Văn

Sử, Địa

Anh

Pháp

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

26,25

28,25

24,75

24,75

25,25

23,50

26,0

23,0

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2014 - 2015

Năm học 2016 – 2017 phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin tuyển sinh và điểm chuẩn điểm thi vào lớp 10 Hà Tĩnh vào trường THPT Hà Tĩnh Công lập, chuyên hay trên toàn quốc tại diemthilop10.info

Chúc các bạn có một kỳ thi vào lớp 10 đạt kết quả tốt nhất và cố gắng theo dõi các thông tin tuyển sinh vào lớp 10 trên diemthilop10.info nhé!

Xem điểm chuẩn điểm thi vào lớp 10 Hà Tĩnh và trường chuyên Hà Tĩnh năm học 2016 – 2017: Đang cập nhật…

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh 2015 - 2016