Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 - 2016

Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 - 2016

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới chưa? Hãy thử sức với đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 - 2016 mà trang điểm thi vào lớp 10 giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Hy vọng đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước:

 

Đề thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh môn Toán năm 2015 – 2016Đáp án thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh môn Toán năm 2015 – 2016Đáp án thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh môn Toán năm 2015 – 2016Đáp án thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh môn Toán năm 2015 – 2016

Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh môn Toán năm 2015 – 2016

Năm học 2016 - 2017 các học sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Tĩnh có thể xem điểm thi lớp 10 Hà Tĩnh sớm nhất trên diemthilop10.info

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Tĩnh năm học 2015 - 2016