Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập Tiền Giang năm học 2014 – 2015

Điểm chuẩn và điểm thi lớp 10 THPT Công Lập Tiền Giang  năm học 2014-2015 được cập nhật nhanh nhất trên diemthilop10.info. Điểm chuẩn vào trường năm nay cao hơn so với những năm trước:

Mã tỉnh: 53

STT

Mã trường

Tên trường

Khối chuẩn 1

Điểm chuẩn 2

Điểm chuẩn 3

Ghi chú

1

53-019

THPT Chợ Gạo

26.25

26.75

0

 

2

53-001

THPT Cái Bè

25

0

0

 

3

53-033

THPT Bình Phục Nhứt

8

10

0

 

4

53-032

THPT Bình Đông

14.25

16

0

 

5

53-016

THPT Chuyên TG

0

0

0

ĐIểm chuyên là: Văn(35.5) Anh(37.25) Địa(29.25) Toán(33.5) Tin(31.25)Lý(28.75) Hóa(35.5) Sinh(26.5) Không chuyên(39.5)

6

53-006

THPT Đốc Binh Kiều

27

0

0

 

7

53-012

THPT Dưỡng Điềm

9

10

11

 

8

53-026

THPT Gò Công

11.5

13.75

16

 

9

53-028

THPT Gò Công Đông

16.5

17.75

0

 

10

53-004

THPT Huỳnh Văn Sâm

10.25

10.5

0

 

11

53-005

THPT Lê Thanh Hiền

8.5

9.75

13

 

12

53-006

THPT Đốc Binh Kiều

11.25

11.75

12.25

 

13

53-007

THPT Lưu Tấn Phát

14.5

16.25

0

 

14

53-008

THPT Lê Văn Phẩm

10

11.25

0

 

15

53-013

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

9

11

11.75

 

16

53-036

THPT Ngô Văn Nhạc

8

8

8

 

17

53-015

THPT Nguyễn Đình Chiểu

32.25

0

0

 

18

53-027

THPT Nguyễn Văn Côn

16.25

18

0

 

19

53-024

THPT Nguyễn Văn Thìn

17.5

18.5

22.5

 

20

53-030

THPT Nguyễn Văn Tiếp

8

8

8

 

21

53-002

THPT Phạm Thành Trung

18

21.5

0

 

22

53-031

THPT Phan Việt Thống

9.5

10

11

 

23

53-034

THPT Phú Thạnh

10.75

10.75

10.75

 

24

53-035

THPT Phước Thạnh

15

17.5

19

 

25

53-014

THPT Rạch Gầm-Xoài Mút

0

8.25

9.25

 

26

53-010

THPT Tân Hiệp

24.5

26.25

0

 

27

53-029

THPT Tân Phước

12.25

13.5

14.5

 

28

53-003

THPT Thiên Hộ Dương

8.75

9.25

9.5

 

29

53-020

THPT Thủ Khoa Huân

13

13.75

14

 

30

53-017

THPT Trần Hưng Đạo

23

24.75

26.5

 

31

53-021

THPT Trần Văn Hoài

11

13

15

 

32

53-025

THPT Trương Định

26

27

0

 

33

53-009

THPT Tứ Kiệt

11

11.75

12.75

 

34

53-022

THPT Vĩnh Bình

28

0

0

 

35

53-011

THPT Vĩnh Kim

21

23.75

0

 

Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 Tiền Giang năm học 2016 – 2017: Đang cập nhật…

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Tiền Giang môn Toán năm 2015-2016