Xem cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2016 Tiền Giang

Dưới đây là chi tiết đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh dành cho khối công lập không chuyên và trường chuyên của tỉnh nhé

1. Nội dung cấu trúc đề thi vào lớp 10 ôn tiếng Anh THPT không chuyên

Được biết, năm này các bạn tham gia tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên sẽ thi 4 môn là: Văn, Toán, Vật Lý và Tiếng Anh. Do đó, việc nâng cao điểm thi lớp 10 của các thí sinh đòi hỏi phải đảm bảo được kết quả tốt của tất cả các môn.

Bạn có thể tham khảo và xem điểm thi lớp 10 sớm nhất - chính xác tại diemthilop10.info.

Các thí sinh thi môn tiếng anh có thể tham khảo cấu trúc đề thi vào lớp 10 2016 do tỉnh Tiền Giang công bố, giúp các bạn ôn thi như sau:

  • Hình thức thi tuyển môn tiếng Anh: Trắc nghiệm kết hợp tự luận. Đồng thời, các thí sinh thi vào lớp 10 không chuyên sẽ không có phần nghe;
  • Thời gian làm bài: 60 phút;
  • Nội dung đề thi: Chủ yếu là chương trình tiếng Anh lớp 7.

Cấu trúc đề thi và điểm thi lớp 10 môn tiếng Anh Tiền Giang không chuyên có 7câu hỏi lớn. Trong đó bao gồm 32 câu hỏi nhỏ và 1 bài tự luận.

Cụ thể như sau:

Cấu trúc và điểm thi lớp 10 môn tiếng Anh không chuyên Tiền Giang 2016

Cấu trúc và điểm thi lớp 10 môn tiếng Anh không chuyên Tiền Giang 2016

Cập nhật thêm cách xem điểm thi lớp 10 Thái Bình và trên toàn quốc tại diemthilop10.info.

2. Nội dung cấu trúc đề thi vào lớp 10 ôn tiếng Anh THPT chuyên Tiền Giang 2016

Nội dung và cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Tiền Giang được xác định như sau:

  • Hình thức đề thi: trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trong đó phần trắc nghiệm có nghe hiểu.
  • Thời gian làm bài: 150 phút
  • Nội dung đề thi : chủ yếu là chương trình tiếng Anh lớp 9, đề thi gồm có 12 câu theo cấu trúc sau:

Cấu trúc và điểm thi lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Tiền Giang 2016

Cấu trúc và điểm thi lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Tiền Giang 2016

Như vậy tổng đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Tiền Giang có 12 câu hỏi lớn trong đó bao gồm 68 câu hỏi nhỏ và 1 bài tự luận. Thang điểm tính cho bài thi là 10 điểm.

Do đó, các với số lượng câu hỏi lớn nên yêu cầu các bạn học sinh cần biết cách làm, phân bổ thời gian hợp lý để có được kết quả bài thi tốt nhất.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang năm 2016