Đề thi và đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lâm Đồng năm 2014

Tham khảo đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Lâm Đồng năm học 2014 - 2015 dưới đây để có thêm những trải nghiệm, đúc rút ra các kinh nghiệm thi cử bổ ích trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Từ đó, có thể biết được điểm yếu và điểm mạnh của mình để lên kế hoạch ôn thi thích hợp, giúp bạn có các kiến thức cần thiết, vững vàng về tâm lý để vượt qua kỳ thi với các môn thi có điểm thi vào lớp 10 tốt nhất.

Cùng tham khảo đề thivào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Lâm Đồng năm học 2014 - 2015 sau:

Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Lâm Đồng năm học 2014 - 2015

Câu 7: (0,75 điểm)         

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Gọi A là điểm chính giữ của cung BC và D là điểm bất kì trên cung AC (D khác A, D khác C). Dây BD cắt bán kính OA tại I. Chứng minh OIDC là tứ giác nội tiếp.

Câu 8: (0,75 điểm)          

Một nhóm học sinh của lớp 9A được giao nhiệm vụ trồng 12 cây tùng. Nhưng khi thực hiện có 2 em được điều đi làm việc khác nên để hoàn thành kế hoạc mỗi học sinh còn lại phải trồng thêm 1 cây. Tính số học sinh lúc ban đầu của nhóm, biết số cây tùng mỗi học sinh làm được đều bằng nhau.

Câu 9: (0,75 điểm)          

Cho hình nón có diện tích xung quanh là 20 π cm2 và diện tích toàn phần là 36 π cm2. Tính thể tích hình nón trên.

Câu 10: (0,75 điểm)         

Cho tam giác ABC cân tại A. Chứng minh: BC = 2AB.cosC

Câu 11: (0,75 điểm)          

Trong mặt phẳng xOy cho 2 điểm A(1;4). B(2,5) và đường thẳng (d): y = x + 2. Bằng phép tính, chứng minh đường thẳng AB song song với đường thẳng (d).

Câu 12: (0,75 điểm)          

 Cho đường tròn (O), vẽ dây AB khác đường kính. Lấy điểm C trên cung lớn AB (C khác B) sao cho tia AC cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) ở D. Đường tròn đi qua 3 điểm B, C, D cắt đường thẳng AB tại điểm thứ hai là E. Chứng minh tam giác BDE là tam giác cân.

Câu 13: (0,75 điểm) Cho phương trình x2 + 4mx – 4m – 8 = 0 (ẩn x, tham số m). Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x1; x2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x12x2 + x1x22

Câu 14: (0,75 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Lấy điểm M trên cung nhỏ AC (M khác A, M khác C). Dây BM cắt dây AC tại I. CHứng minh AM2 + MI.MC = AI.AC.

--- Hết ----

Tham khảo thêm phần đáp án của đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Lâm Đồng năm học 2014 - 2015 dưới đây:

Đáp án thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Lâm Đồng năm học 2014 - 2015

Đáp án thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Lâm Đồng năm học 2014 - 2015 1

Đáp án thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Lâm Đồng năm học 2014 - 2015

---------------- Hết -----------------

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công Lập Lâm Đồng 2014 – 2015