Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Lâm Đồng 2017

Mời các bạn theo dõi và cập nhật nhanh đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Lâm Đồng 2017 qua đó, kiểm tra và đánh giá lại kết quả bài làm của mình có thể đạt được ở môn Toán này nhé!

Câu 7: ( 2,0 điểm)

       Từ điểm P ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến PA, PB với đường tròn ( A, B là hai tiếp điểm). Gọi M là giao điểm của OP và AB. Kẻ dây cung CD đi qua M (CD không đi qua O và CD không trùng với AB). Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C và D cắt nhau ở Q. Chứng minh rằng OP vuông góc PQ.


Câu 8 (1 điểm)

Chứng minh rằng nếu n là số tự nhiên lớn hơn 1 thì 2 - 1 khổng thể là số chính phương.

Câu 12 (1,5 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB. Từ một điểm C thuộc đường tròn (O) kẻ CH vuông góc với AB ( C khác A và B, H thuộc AB). Đường tròn tâm C bán kính CH cắt đường tròn (O) tại D và E. Gọi N là giao điểm của DE và CH. Chứng minh rằng N là trung điểm của CH.

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Lâm Đồng 2017

Đáp án thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Ninh Thuận 2016: Đang cập nhật...

Các thí sinh ngay thi xong có thể kiểm tra lại kết quả bài làm của mình. Điểm thi dự kiến sẽ có từ 10 – 15 ngay sau khi thi vì vậy các bạn hãy cập nhật liên tục các thông tin điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 Lâm Đồng  tại đây.

Đối với các thí sinh ở tỉnh khác có thể tham khảo đáp án đề thi, điểm chuẩn và điểm thi lớp 10 của tỉnh mình tại diemthilop10.info nhé!