Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường chuyên Trần Phú Hải Phòng 2015 - 2016

Để có thêm các thông tin hữu ích liên quan tới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, mời các bạn học sinh cập nhật tin tức tại diemthilop10.info. Tại đây các bạn có thể tìm kiếm các thông tin về kế hoạch tuyển sinh lớp 10  của các tỉnh, trường cụ thể, điểm chuẩn, đề thi, đề thi thử vào lớp 10 và tra cứu điểm thi lớp 10 sớm và chính xác.

Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng nawmhocj 2016 - 2017 của lớp chuyên vào không chuyên năm học 2015 – 2016 làm cơ sở để chọn trường dự tuyển từ lớp 9 – 10 ở Hải Phòng phù hợp với năng lực học tập nhất.

Stt Lớp Chuyên Chỉ tiêu Điểm xét tuyển Điểm xét tuyển (lần 2)
1 Toán 35 7,73 7.54
2 Tin 35 7,02 6.93
3 35 7,66 7.2
4 Hóa 35 7,91 7.74
5 Sinh 35 7,32 7.13
6 Văn 35 7,95 7.87
7 Tiếng Anh 70 7,86 7.73
8 Tiếng Nga 35 7,03 6.93
9 Tiếng Pháp 35 7,43 7.34
10 Tiếng Trung 35 7,43 7.36
11 Không chuyên tự nhiên 90 7,51 7.29
12 Không chuyên xã hội 45 7,85 7.72

Cập nhật thông tin, tra cứu điểm chuẩn và điểm thi lớp 10 Hải Phòng nhanh nhất và chính xác nhất tại diemthilop10.info.

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT Hải Phòng năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật... 

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hải Phòng năm học 2016 - 2017