Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp 2014 – 2015

Tham khảo và Đối chiếu khả năng, ước lượng điểm thi vào lớp 10 của mình sẽ đạt bao nhiêu và so sánh với điểm chuẩn các năm trước của trường THPT Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp trước khi đăng ký dự thi.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 2014 2015

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp 2014 – 2015

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 2014 - 2015

Năm học 2016 – 2017 phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin tuyển sinh và điểm chuẩn vào trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp hay trên toàn quốc và có thể đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 Đồng Tháp năm 2016 tại diemthilop10.info.

Chúc các bạn có một kỳ thi vào lớp 10 đạt kết quả tốt nhất và cố gắng theo dõi các thông tin tuyển sinh vào lớp 10 trên diemthilop10.info nhé!

Cập nhật điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10  tỉnh Đồng Tháp và trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2016 – 2017: Đang cập nhật…

Xem thêm: Những điều cần nhớ khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10