Điểm phúc khảo lớp 10 - Cách xem điểm phúc khảo tuyển sinh TPHCM, Hà Nội

Tất cả các nội dung liên quan đến phúc khảo bài thi, điểm thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 sẽ được chúng tôi giới thiệu chi tiết trong chuyên mục . Mời các bạn cùng tham khảo!!

Nộp đơn phúc khảo lớp 10 ở đâu?

Ban phúc khảo là đơn vị có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại về điểm bài thi của học sinh. Thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại các cơ sở giáo dục (tại trường THCS nơi thí sinh học lớp 9).

Với các thí sinh tự do, thí sinh tỉnh nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã. Học sinh nộp đơn xin phúc khảo tại đâu thì nhận kết quả phúc khảo tại đó.

Điều kiện phúc khảo bài thi vào lớp 10 là gì?

Hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nêu rõ bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm lần đầu đã công bố từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Mọi trường hợp khiếu nại về điểm bài thi đều phải có đơn phúc khảo. Thí sinh không có đơn phúc khảo hoặc nộp đơn không đúng quy định sẽ không được giải quyết.

Tra điểm phúc khảo lớp 10 ở đâu?

Xem điểm phúc khảo lớp 10 ở đâu và khi nào có điểm phúc khảo lớp 10? Theo quy định điểm các bài thi sau phúc khảo là điểm chính thức của thí sinh và được cập nhật lên hệ thống và công bố điểm phúc khảo lớp 10 đến thí sinh. Thí sinh được nhận phiếu điểm mới (khi có thay đổi điểm số) tại trường đăng ký dự ký dự tuyển.

Thời gian phúc khảo tuyển sinh lớp 10 năm 2020

Ngay sau khi có điểm thi chính thức niêm yết tại các địa điểm đăng ký dự thi của các em học sinh trên địa bàn từng tỉnh. Tùy theo thời gian quy định của từng sở giáo dục các tỉnh nhưng thông thường sẽ là từ 3-10 ngày.

Lưu ý một số tỉnh sẽ có hạn ngắn hơn nên bạn cần theo dõi thông tin tại các sở GD & DT của mình

Thủ tục phúc khảo bài thi vào lớp 10

Bước 1: Thí sinh nộp đơn phúc khảo

Bước 2: Trường tiếp nhận đơn phúc khảo sẽ gửi đơn lên phòng GD&ĐT chuyển dữ liệu về Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Bước 3: Sở GD&ĐT lập hội đồng chấm phúc khảo.

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 năm 2020 chấm điểm như thế nào?

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

Mấu đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10 năm 2020

Mấu đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10 năm 2020

Mẫu đơn phúc khảo bài thi lớp 10 năm 2020

Hướng dẫn phúc khảo điểm thi vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngay sau khi công bố điểm mọi thí sinh có thể làm đơn phúc khảo. Theo quy định của Sở giáo dục thành phố HCM, thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng 3 ngày sau khi công bố kết quả. Điểm các bài thi sau phúc khảo là điểm chính thức của thí sinh và được cập nhật lên hệ thống.

Thí sinh được nhận phiếu điểm mới (khi có thay đổi điểm số) tại trường đăng ký dự ký dự tuyển.

Cách phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, từ hôm nay (1-8), Sở đã chỉ đạo các đơn vị, trường học tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh. Theo Quy chế thi, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường trung học cơ cở - nơi học lớp 9 năm học 2019-2020.

Thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Hạn cuối nhận đơn xin phúc khảo là ngày 10-8-2020.

Các thí sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nhập học trực tiếp tại trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, dự kiến từ ngày 20-8-2020.

Thời gian phúc khảo thi vào lớp 10 song bằng năm 2020 Hà Nội

Về trình tự và thủ tục phúc khảo, thí sinh làm đơn xin phúc khảo bài thi song bằng vòng 2 (Có mẫu đơn kèm theo). Thời gian nộp đơn xin phúc khảo từ ngày 28/7/2020 đến trước 11h ngày 30/7/2020;

Địa điểm nộp đơn xin phúc khảo tại Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam hoặc Trường THPT Chu Văn An (nơi học sinh đăng ký nguyện vọng 1 tuyển sinh vào lớp 10 chương trình song bằng).

Sau đó, Nhà trường tiếp nhận từ Sở GD&ĐT Hà Nội và thông báo kết quả phúc khảo cho học sinh: chậm nhất vào ngày 31/7/2020.

Có nên phúc khảo môn Văn tuyển sinh lớp 10

Nếu bạn cảm thấy điểm số bài thi chưa tương xứng với khả năng của mình đạt được thì có quyền làm đơn phúc khảo ở bất kì bài thi môn nào.

Mẫu đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10

Dưới đây là một số mẫu đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 miễn phí dành cho các em học sinh có nhu cầu khiếu nại về điểm số bài thi của mình.

Mẫu đơn phúc khảo bài thi số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học.........

(Khóa thi ngày ........tháng ......năm ......)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:..........................................

Dân tộc:.................................

Sinh ngày: …………………….tháng ………………năm.................................

Nơi sinh: Quận, Huyện …………………….…Tỉnh, TP.................................

Học sinh trường: .................................Quận, Huyện.................................

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Điểm thi:.................................

SBD:................................. Phòng thi số.................................

Tổng số điểm thi đã công bố: .................................điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STT

Môn phúc khảo

(ghi bằng chữ)

Điểm thi tuyển sinh

Ghi chú

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên ...)

Lý do cần nói rõ thêm:

Xác nhận của đơn vị

Ngày tháng năm .....

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

........, ngày.... tháng...... năm.....

THÍ SINH KÝ TÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn phúc khảo lớp 10 số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học .............

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường THPT ...............................
  - Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ...........

1. Họ và tên thí sinh: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...

2. Sinh ngày ...... tháng ....... năm 20.....

3. Học sinh trường THCS ... ................................................................... ... ... ... ...

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày .................. /....../ .......

5. Tại Hội đồng thi: ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .………………………..

6. Phòng thi số: ... ... ... ... ... ... ... Số báo danh:... ... ... ... ... ................................ (ghi đủ 6 chữ số)

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn

Điểm bài thi

Đề nghị phúc khảo

(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)

Ghi chú

Ngữ văn

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

Toán

 

 

 

Môn chuyên.........

 

 

Thí sinh thi vào trường chuyên

 

Tổng số môn phúc khảo

 

 

 

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

......................., ngày …. .tháng .....năm .....

 

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học ..........-..........

1. Họ và tên thí sinh:......................................................................................................

2. Ngày sinh: .......tháng....... năm .......

3. Học sinh cơ sở giáo dục:............................................................................................

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ...........ngày .........../............./...............

5. Tại Hội đồng thi:.........................................................................................................

6. Phòng thi số:............................, Số báo danh:.........................................(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

  Môn không chuyên Môm chuyên
Môn          
Điểm thi          

Xác nhận của CSGD

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

.............., ngày ...... tháng ...... năm ..........

Học sinh ký tên

Xem thêm: Tra cứu điểm thi tuyển sinh 2020, điểm chuẩn lớp 10 Ninh Bình