Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2017 - 2018

Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2017 – 2018 cho bản thân trong thời gian bạn chờ đợi Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội công bố điểm thi chính xác sẽ phần nào giúp bạn bớt lo lắng và hồi hộp hơn. Dự kiến điểm thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2017 – 2018 sẽ được Sở công bố vào ngày mai 21/6.

Các thí sinh có thể tự tra cứu một cách vô cùng dễ dàng thông qua trang web của Sở giáo dục và đào tạo.

Sau khi đã biết điểm thi, nếu thí sinh có thắc mắc thì có thể làm đơn phúc khảo để nộp về Phòng giáo dục và đào tạo trong hạn chót là ngày 28/6. Sau đó kết quả phúc khảo của kỳ thi sẽ được thông báo lại cho thí sinh vào ngày 11/7.

Cách tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2017 - 2018

Cách tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2017 - 2018

Hiện nay đã có một số trường THPT chuyên tại Hà Nội đã tiến hành công bố  điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018. Và điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/6, còn điểm chuẩn của các trường THTP công lập sẽ được công bố vào ngày 26/6.

Điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2017 - 2018 sẽ được tính dựa vào công thức sau:

Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm thi (đã được nhân hệ số 2) + Điểm cộng nếu có.

Trong đó Điểm THCS chính là tổng điểm tính theo kết quả học tập cũng như rèn luyện trong 4 năm liên tiếp của cấp THCS, và nếu có lưu ban lớp nào thì sẽ lấy kết qưuả năm học lại của lớp đó.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2017 - 2018

Điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2017 - 2018

Điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện ở cấp THCS được tính:

Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi tính 5 điểm.

Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hanh kiểm tốt học lực khá là 4,5 điểm.

Hạnh kiểm khá và học lực khá tính 4 điểm.

Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình tính 3,5 điểm.

Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá tính 3 điểm.

Các trường hợp còn lại tính 2,5 điểm.

Phần điểm thi tính là tổng điểm của hai bài thi gồm ngữ văn và toán đã được nhân hệ số 2. Chấm điểm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Chỉ những học sinh không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, cũng như không có bài thi nào bị điểm liệt (0 điểm) thì mới được đưa vào danh sách xét tuyển.

Điểm cộng thêm là tổng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích, không được vượt quá 6 điểm.

Trên đây là cách tính, tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2017  – 2018 để các bạn tham khảo và có thể tự tính điểm cho mình cũng như về thời gian dự kiến thông báo điểm thi lớp 10 Hà Nội để các bạn tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm thi cao và đỗ vào trường cấp 3 như ý nguyện của mình.