Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Bến Tre môn Hóa năm 2015 - 2016

Mời các bạn học sinh lớp 9 thử sức mình với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Bến Tre môn Hóa năm 2015 - 2016 để có thêm những kinh nghiệm thi cử hữu ích cho kỳ thi sắp tới. Việc tập làm các dạng đề thi vào 10 trước sẽ giúp các bạn học sinh có thể làm quen với thử thách và dễ dàng đạt điểm thi vào lớp 10 với kết quả cao nhất!.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẾN TRE

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRING HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN BẾN TRE

Năm học 2015 – 2016

Môn:  HÓA HỌC

Thời gian: 120 phút ( không kể phát đề)

Câu 1 (4,0 đ).

a) Nêu 4 tên và viết công thức hóa học tương ứng của các chất là thành phần chính của phân đạm, lân hoặc kali được dùng phổ biến trong nông nghiệp. Ở mỗi loại, nguyên tố nào cung cấp dinh dưởng cho cây trồng?

b) Viết các phương trình phản ứng thực hiện sự chuyển hóa theo sơ đồ và ghi rõ điều kiện (nếu có);
            Tinh bột --->  A ---> B ---> C ---> B.

 ( B có tác dụng với axit axetic thu được etyl axetat; trùng hợp C thu được polietilen).

Câu 2 (4,0 đ).

a) Đốt cháy hoàn toàn 6,66 gam hợp chất hữu cơ A ( chứa C,H,O) cần dùng 9,072 lít khí oxi ( đktc) thu được CO2 và hơi nước với tỷ lệ mol tương ứng là 12 :7. Hãy viết phương trình phản ứng cháy và tìm công thức phân tử của A, biết tỷ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 4.

b) Tổng số hạt cơ bản trong 1 nguyên tử X là 40, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12, tìm số lượng từng loại hạt có trong X.

Câu 3 (4,0 đ).

        a) Cho Ba tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Cho Al vừa đủ vào dung dịch X thu được dung dịch Y, cho Na2CO3 vài dung dịch Y thu được kết tủa Z. Hãy viết các phương trình phản ứng.

b) Từ muối ăn, chất béo và nước, chỉ bằng 2 phản ứng hóa học có thể điều chế được xà phòng. Hãy viết phương trình phản ứng minh họa ( tùy chọn điều kiện và thiết bị cần thiết).                

Câu 4 (4,0 đ).

a) Ch0 3,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với 0,045 mol H2 ở nhiệt độ cao sinh ra Fe. Mặt khác, hoàn tan hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X trong H2SO4 đặc nóng, dư thu được sản phẩm gồm dung dịch muối sunfat và khí SO2. Hãy viết các phương tình phản ứng và tính thể tích SO2 (đktc).

b) Cho V(ml) dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol NaAlO2 thu được 5,85 gam kết tủa. Hãy viết các phương trình phản ứng và tính V(ml) dung dịch HCl.

Câu 5 (4,0 đ).

Hỗn hợp X gồm axit Y có công thức  CaHbCOOH và ancol Z có công thức là CnHm(OH)2 ( đều là chất hữu cơ mạch hở). Chia X thành 2 phần bằng nhau, tổng số mol của Y và Z ở mỗi phần là 0,05 mol.

- Phần 1:  cho tác dụng hết với Na dư, thu được CaHbCOONa, CnHm(ONa)2 và 0,896 lít khí H2   ( đktc).

- Phần 2:  đốt cháy ( Y và Z đều phản ứng hoàn toàn), dẫn lần lượt sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư, thấy bình 1 tăng 2,7 gam và bình 2 có 14,0 gam kết tủa.

Tìm công thức phân tử của Y và Z, biết tổng số nguyên tử hidro trong Y và Z đều bằng 6.

( Cho H =1; C =12; O =15; Na =23; Al =27; S =32; Ca = 40; Fe =56 )

-----Hết-----

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT Bến Tre năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Bến Tre năm học 2015 - 2016