Tra cứu và xem điểm thi vào lớp 10 Bình Dương năm 2016 sớm nhất

Với trang diemthilop10.info bạn có thể cập nhật các thông tin về tuyển sinh, điểm thi, điểm chuẩn đầy đủ trong kỳ thi vào lớp 10 THPT  năm học 2016 - 2017 trên toàn quốc. Ngoài ra các bạn còn có thể soạn tin nhắn để lấy điểm thi ngay khi vừa kết thúc kỳ thi.

Các bạn thí sinh ở tỉnh Bình Dương ngay từ khi thi xong có thể đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 Bình Dương với cú pháp:

DL BINHDUONG SBD gửi 6722

Trong đó:

BINHDUONG: Tên tỉnh, viết liền không dấu;

SBD: Là số báo danh của bạn (bao gồm cả phần số và chữ của SBD)

(Phí:15.000 đồng/tin)

Ví dụ:

Bạn dự thi vào lớp 10 tại Bình Dương, SBD là NT12345

Cú pháp soạn tin: DL BINHDUONG NT12345 gửi 6722

Xem điểm thi lớp 10 tỉnh Bình Dương

Xem và tra cứu điểm thi vào lớp 10 Bình Dương năm 2016 sớm nhất

Đối với các bạn thí sinh ở tinh khác có thể soạn tin đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 theo cú pháp dưới đây:

DL tentinh SBD gửi 6722

Trong đó:

- DL: dãy chữ số cố định

- tentinh: viết liền, không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường

- SBD: ghi đầy đủ, đúng với SBD của mình

- 6722: là đầu số tổng đài

Chú ý: giữa DL, Tên tỉnh, SBD là khoảng trắng (dấu cách)

Bạn có thể soạn tin đăng ký từ lúc này và ngay sau khi trường có kết quả điểm thi vào lớp 10 tổng đài sẽ tự động nhắn tin trả kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT cho bạn.

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Dương năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Dương năm học 2015 - 2016