Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Định năm 2016

Mời các bạn theo dõi các thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Định năm 2016 dưới đây để làm căn cứ tính toán và chuẩn bị đăng ký tuyển sinh lớp 10 cho kỳ thi sắp tới.

I. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

-   Trường THPT chuyên: Thi tuyển.

-   Trường PTDTNT tỉnh Bình Định: Thi tuyến.

-   Đối với các trường THPT không chuyên: sẽ áp dụng 02 hình thức thi tuyển tùy thuộc vào khu vực trường thi.

 • Các trường THPT công lập (không thuộc ba huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão): Thi tuyển.
 • Các trường THPT công lập tự chủ, hệ công lập tự chủ trong trường THPT công lập, trường THPT tư thục và các trường THPT thuộc địa bàn Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão: xét tuyển.

-    Tuyển thẳng: áp dụng cho các đối tượng sau đây:

 • Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
 • Học sinh là người dân tộc thiểu số;
 • Học sinh khuyết tật;
 • Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; vãn nghệ; thể dục the thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI, HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Điều kiện dự thi

 • Đối tượng: là người đã tốt nghiệp THCS
 • Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.
 • Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi lóp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. 
 • Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS ở những năm trước thì tuổi của học sinh vào học lớp 10 được phép cao hơn không quá 2 tuồi so với tuổi quy định
 • Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so vói tuổi quy định.
 • Đối với thí sinh thi tuyển vào THPT Chuyên cần có thêm điều kiện sau: xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên.

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Bình Định năm 2015 - 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Định năm 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Định năm 2016

2. Hồ sơ dự tuyển

  2.1. Hồ sơ dự tuyển

 • Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định)
 • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 • Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;
 • Bản chính học bạ (cấp THCS);
 • Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Giấy xác nhận đo ủy ban nhân đân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
 • Hai ảnh cỡ 3cm X 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân), loại ảnh màu có thời gian chụp không quá 01 nám tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

 2.2  Hồ sơ tuyển thẳng

Hồ sơ tuyển thẳng của học sinh gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn xin tuyển thẳng của học sinh;
 • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 • Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;
 • Bản chính học bạ (cấp THCS);
 • Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
 • Các loại giấy tờ chứng minh đối tượng tuyển thẳng tương ứng:

Lưu ý:

 • Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú: Căn cứ vào Học bạ.
 • Học sinh là người dân tộc rất ít người: Căn cứ vào Giấy khai sinh.
 • Học sinh khuyết tật: Bản sao (có chứng thực) Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã, phường, thị trấn cấp (theo mẫu 07 phụ lục kèm theo của Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012).
 • Học sinh đạt giải Quốc gia: Căn cứ Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đạt giải tương ứng.

III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Môn thi và thời gian làm bài

- Đối với  thí sinh dự thi các trường THPT công lập: Các thí sinh sẽ thi 3 môn là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh theo hình thức thi tự luận.

Trong đó:

 • Thời gian làm bài thi Ngữ văn và Toán là 120 phút và tiếng Anh là 60 phút
 • Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi.
 • Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10 và được cho điểm lẻ đến 0,25.
 • Hệ số điểm bài thi: Các môn Ngữ văn, Toán : Hệ số 2 + Môn Tiếng Anh : Hệ số 1 

- Đối với thí sinh dự thi vào THPT Chuyên: Trong kỳ thi tuyển, học sinh phải dự thi viết bằng hình thức tự luận 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên; Riêng môn Tiếng Anh chuyên có thêm phần thi Nghe. Cụ thể như sau:

 • Chuyên Ngữ văn: thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn (chuyên)
 • Chuyên Tiếng Anh: thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Tiếng Anh (chuyên)
 • Chuyên Toán: thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Toán (chuyên Toán)
 • Chuyên Toán - Tin: thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Toán (chuyên Toán-Tin)
 • Chuyên Vật lí: thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí (chuyên)
 • Chuyên Hóa học: thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Hóa học (chuyên)
 • Chuyên Sinh học: thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Sinh học (chuyên)

Trong đó

 • Môn không chuyên: Toán, Ngữ văn: 120 phút, Tiếng Anh: 90 phút.
 • Môn chuyên: 150 phút.
 • Thang điểm và hệ số điểm bài thi: tính theo thang điểm 10; Điểm các bài thì môn không chuyên tính hệ sổ 1; điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

3. Cách xét tuyển

3.1. Xét tuyển vào lớp chuyên

Căn cứ điếm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ điểm cao xuống thấp đế tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự un tiên sau: Có điểm thi lớp 10 môn chuyên cao hơn; có điềm sơ tuyền cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lóp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

3.2. Xét tuyển vào lớp không chuyên

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ điểm cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điếm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

4. Lịch thi 

Lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên Bình Định năm 2016 - 2017

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập Bình Định năm 2016 - 2017

V.  Phúc khảo điểm bài thi

-   Toàn tỉnh thành lập 01 HĐ phúc khảo đặt tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. Thành phần cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của HĐ phúc khảo được thực hiện theo Quy chế hiện hành.

+ Các trường THPT sễ nhận hồ sơ phúc khảo trong thời gian 07 ngày kể tà ngày công bổ kết quả thi và nộp hồ sơ phúc khảo về Sở qua Phòng KT&QLCLGD.

+ HĐ phúc khảo sẽ làm việc và thông báo kết quả cho các trường có thí sinh đăng ký phúc khảo.

Trên đây là toàn bộ thông tin tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và công lập tỉnh Bình Định để các bạn tham khảo cũng nhưng có định hướng lựa chọn trường, ôn tập và dự thi đạt được kết quả tốt nhất.

Kỳ thi tuyển sinh sắp tới ngoài việc tham khảo thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn lớp 10, để thi tại diemthilop10.info thì các bạn đừng quên xem và tra cứu điểm thi lớp 10 Bình Định, điểm thi lớp 10 Trà Vinh ... trên cả nước nhanh chóng, chính xác và có những chuẩn bị, dự định phù hợp với kết quả điểm thi.

Chúc các bạn có một mùa thi thành công, có được những điểm số cao.