Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2016

Mới đây sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã có công bố về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Thái Bình để phụ huynh và học sinh tiện theo dõi sớm trước khi đăng ký dự thi.

Đối với học sinh có dự định thi vào trường chuyên của tỉnh thì hãy tham khảo thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2016 dưới đây để có kế hoạch chuẩn bị sớm và đạt được kết quả điểm thi lớp 10 tốt nhất!

1. Nguyên tắc và điều kiện tuyển sinh

a) Nguyên tắc tuyển sinh

 • Tuổi của học sinh tuyển sinh vào lớp đầu cấp trường THPT chuyên thực hiện theo quy định hiện hành của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
 • Đảm bảo lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả học tập xuất sắc ở cấp trung học cơ sở, đủ năng lực học lớp chuyên.
 • Đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng.

b) Điều kiện dự tuyển

 • Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;
 • Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

c) Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Thái Bình có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 475 học sinh. Trong đó, số chỉ tiêu được phân bổ cụ thể cho từng lớp chuyên và không chuyên như sau:

 • 11 lớp chuyên x 35 học sinh/lớp = 385 học sinh;
 • 02 lớp không chuyên x 45 học sinh/lớp = 90 học sinh.

2. Hình thức tuyển sinh

Các bạn thí sinh muốn dự tuyển vào lớp 10 THPT sẽ phải trải qua 02 vòng tuyển.

 • Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển theo quy định tại điểm a, mục 4, Điều 23 của Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1.

a) Môn thi và đề thi

- Môn thi:

 • Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên.
 • Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;

- Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh chuyên kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

b) Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi

- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;

- Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi chuyên tính hệ số 2.

c) Thời gian làm bài thi

- Các bài thi môn không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút, môn Tiếng Anh áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan (thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm) thời gian là 60 phút;

- Các bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Tiếng Anh là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

d) Ngày thi: diễn ra trong 02 ngày 07, 08/6/2016.

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2016

3. Đăng ký dự tuyển

- Mỗi học sinh có quyền đăng ký dự tuyển 1 lớp chuyên vào trường THPT chuyên Thái Bình.

- Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT chuyên, Sở sẽ loại khỏi danh sách dự thi vào các trường THPT để tránh tình trạng có nhiều thí sinh ảo đăng ký dự thi ở các trường THPT.

- Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

 • 01 bản sao giấy khai sinh;
 • 01 bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;
 • 01 đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
 • 01 học bạ THCS.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh vào 10 - Thông tin tuyển sinh vào cấp 3 THPT toàn quốc

4. Xét tuyển vào lớp 10

a) Điểm xét tuyển

 • Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm các bài thi không chuyên và điểm bài thi môn chuyên (đã tính hệ số);
 • Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).

b) Nguyên tắc xét tuyển

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

 • Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
 • Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

5. Tổ chức thực hiện

 • Kế hoach tuyển sinh sẽ được lập chi tiết và trình Giám đốc Sở duyệt trước ngày 16/5/2016; công bố rộng rãi
 • Sở GDĐT thành lập hội đồng ra đề và sao in đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi và Ban phúc khảo bài thi.       
 • Mỗi trường THPT công lập: chọn cử 10 giáo viên đi coi thi; các môn Ngữ văn, Toán mỗi môn cử 2 giáo viên đi chấm thi; các môn Lịch sử, Ðịa lí, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học mỗi môn cử 01 giáo viên đi chấm thi (lựa chọn những giáo viên giỏi chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao); lập danh sách và nộp về Phòng KT&QLCLGD trước ngày 20/5/2016.

Thông tin tuyển sinh lớp 10 Chuyên Thái Bình 2016

Thông tin tuyển sinh lớp 10 Chuyên Thái Bình 2016

Các bạn thí sinh có thể đăng ký nhận điểm thi lớp 10 trên cả nước sớm tại diemthilop10.info và qua hệ thông đăng ký nhận điểm thi tự động với cú pháp:

DL tentinh SBD gửi 6722 (phí: 15k)

Trong đó:

 • Tên tỉnh viết liền không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường
 • Số báo danh của bạn, ghi đầy đủ số và chữ
 • Giữa DL, tên tỉnh, số báo danh là dấu cách

Chúc bạn có một mùa tuyển sinh thành công!