Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2017-2018

Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2017-2018

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Đà Nẵng năm 2017 diễn ra trong 2 ngày 3-4/6/2017 với tổng số 11.250 thí sinh. Hơn 1.000 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vào ngày 5/6. Cùng dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2017-2018 được diemthilop10.info chia sẻ sau đây.

Ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã công bố điểm thi vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2017-2018. Thống kê điểm thi từ Sở cho thấy điểm thi lớp 10 Đà Nẵng năm 2017 so với điểm năm ngoái không có chệnh lệch nhiều. Điểm 5 trở lên với môn Ngữ văn đạt tỷ lệ 43,58% (năm 2016 là 48,75%), môn Ngoại ngữ đạt tỷ lệ 57,89% (năm 2016 là 48,78%), môn Toán có tỷ lệ điểm 5 trở lên là 55,66% (năm 2016 là 46.29%).

Được biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay ở Đà Nẵng có hơn 11.000 thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập và hơn 1.000 thí sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập là 9.500 học sinh; THPT chuyên Lê Quý Đôn là 300 học sinh.

Tỉ lệ chọi vào các trường THPT Đà Nẵng năm 2017  

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT Phan Châu Trinh là 1.240 học sinh cho 31 lớp nhưng có đến 2.078 học sinh đăng ký NV1, 12 học sinh đăng ký NV2 vào trường. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT Thái Phiên là 720 học sinh cho 18 lớp nhưng có 1.077 học sinh đăng ký NV1 và 715 học sinh đăng ký NV2. Tương tự, chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT Trần Phú là 720 học sinh cho 18 lớp nhưng có 1.054 học sinh đăng ký NV1 và 1.224 học sinh đăng ký NV2. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT Hoàng Hoa Thám là 520 học sinh cho 13 lớp nhưng có 899 học sinh đăng ký NV1 và 65 học sinh đăng ký NV2…

Trong khi đó, có những trường mà số học sinh đăng ký NV1 lại thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Như chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT Phạm Phú Thư là 440 học sinh cho 11 lớp nhưng chỉ có 392 học sinh đăng ký NV1, 816 học sinh đăng ký NV2; trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có chỉ tiêu tuyển sinh 400 học sinh cho 10 lớp nhưng chỉ có 384 học sinh đăng ký NV1, 712 học sinh đăng ký NV2;

Trường THPT Ngô Quyền có chỉ tiêu tuyển sinh 440 học sinh cho 10 lớp nhưng chỉ có 393 học sinh đăng ký NV1, 907 học sinh đăng ký NV2; trường THPT Võ Chí Công có chỉ tiêu tuyển sinh 280 học sinh cho 7 lớp nhưng chỉ có 166 học sinh đăng ký NV1, 799 học sinh đăng ký NV2.

Tỉ lệ chọi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2017

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ có 300 chỉ tiêu, gồm  280 chỉ tiêu học sinh TP. Đà Nẵng và 20 học sinh tỉnh Quảng Nam. Trong đó, chuyên Toán: 60, chuyên Ngữ văn: 25, chuyên Vật lí: 50, chuyên Lịch sử: 10, chuyên Hóa học : 35, chuyên Địa lí : 10, chuyên Tin học : 20, chuyên Tiếng Anh : 35, chuyên Sinh học: 35, chuyên Tiếng Pháp: 10, chuyên Tiếng Nhật: 10.

Tỷ lệ chọi cụ thể ở từng lớp chuyên cụ thể là môn Toán: 1/4,25; Văn: 1/6,44; Anh: 1/7,91; Pháp: 1/0,6; Nhật: 1/3,6; Lý: 1/2,74; Hóa: 1/5,1; Sinh: 1/2,71; Tin học: 1/1,45; Sử: 1/3; Địa: 1/4,3.

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2016 để ước tính điểm chuẩn năm nay nhé:

ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐÀ NẴNG NĂM 2016:

STT LỚP CHUYÊN ĐIỂM CHUẨN VỚI HS ĐÀ NẴNG ĐIỂM CHUẨN VỚI HS QUẢNG NAM
    NV1 NV2 NV1 NV2
1 Chuyên Toán 39,75   39,75  
2 Chuyên Văn 43,25      
3 Chuyên Hóa 41 39    
4 Chuyên Lí 41,25 38,75 41,25  
5 Chuyên Sử 36,75      
6 Chuyên Địa 41,25      
7 Chuyên Anh 43,25      
8 Chuyên Tin 38,75 38,50 38,75  
9 Chuyên Pháp 30,75      
10 Chuyên Nhật 46      
11 Chuyên Sinh 41,25      

ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN - ĐÀ NẴNG NĂM 2016:

STT

TÊN TRƯỜNG MỐC ĐIỂM CHUẨN SỐ LƯỢNG TUYỂN NV1 SỐ LƯỢNG TUYỂN NV2 TỔNG SỐ LƯỢNG TUYỂN 2NV  TUYỂN THẲNG
1 Phan Châu Trinh 53,5 1149 0 1149 94
2 Hòa Vang 51 361 2 363 1
3 Hoàng Hoa Thám 49,25 418 2 420 60
4 Trần Phú 47,5 658 72 730 7
5 Nguyễn Trãi 44,75 394 5 399 4
6 Thái Phiên 44,25 554 168 722 2
7  Nguyễn Hiền  38 227 300 527 0
8 Phan Thành Tài 37,25 384 52 436 8
9 Thanh Khê 35,5 159 244 403 1
10 Ngũ Hành Sơn 34,5 309 48 357 5
11 Nguyễn Thượng Hiền 33,75 293 104 397 4
12 Cẩm Lệ 32,25 209 150 359 4
13 Ngô Quyền 32 187 215 402 3
14 Liên Chiểu 31 182 59 241 5
15 Ông Ích Khiêm 31 509 17 526 4
16 Tôn Thất Tùng 29,5 283 160 443 1
17 Võ Chí Công 26,5 87 121 208 0
18 Phạm Phú Thứ 26,25 366 50 416 31
  Cộng    6729 1769 8498 234

Phụ huynh và các em học sinh hãy luôn cập nhật những thông tin tuyển sinh, thời gian công bố điểm thi lớp 10, điểm chuẩn năm 2017 trên trang diemthilop10.info cho kì thi vào lớp 10 THPT Đà Nẵng cũng như các trường THPT trên cả nước năm học 2017 – 2018 nhé .