Đề thi vào lớp 10 môn Hóa Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2015 - 2016

Mời các bạn học sinh lớp 9 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi vượt cấp và có dự định thi tuyển vào các trường chuyên tham khảo đề thi môn hóa trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An năm 2016. Qua đó, các bạn học sinh có thể thử sức mình với các dạng đề, đánh giá lại năng lực hoc tập, bổ sung kiến thức cần thiết và lựa chọn trường cấp 3 phù hợp với sức học của mình, dự kiến điểm thi vào lớp 10 môn Hóa có thể đạt được.

Dưới đây là đề thi vào lớp 10 Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An năm 2015 - 2016 chính thức để các bạn tham khảo và thử làm nhé!

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGHỆ AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

NĂM HỌC:   2015-2016

 

 Môn thi:   HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1. (5,0 điểm)

1. Cho các chất Fe2O3, Fe3O4, FeS2, FeCO3. Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa các chất đó lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch H2SO4 đặc nóng.

2. Cho dung dịch chứa hỗn hợp 5 muối sau: Na2CO3, Na2SO3, NaHCO3, Na2SO4 và NaNO3. Trình bày phương pháp hóa học chứng minh sự có mặt của các muối trên.

Câu 2. (3,5 điểm)

1. Chất có công thức phân tử C6H6 có làm mất màu dung dịch brom không? Lấy công thức cấu tạo minh họa và viết phương trình hóa học ( nếu có).

2. Trình bày thí nghiệm và viết phương trình phản ứng gương của dung dịch glucozơ. Trong phản ứng tráng gương, nếu hơ nóng mạnh ống nghiệm thì hiện tượng thí nghiệm có thể như thế nào?

3. Cho 3 ống nghiệm đựng riêng biệt 3 chất lỏng không màu gồm nước, rượu etylic, benzen. Chỉ dùng thêm H2O, hãy nhận biết các chất lỏng trên.

4. Độ rượu là gì? Tính số phân tử có trong 25,9 ml dung dịch rượu etylic 44,40 ( Coi thể tích dung dịch bằng tổng thể tích rượu etylic và nước;

Câu 3. (3,0 điểm)

  Cho m(gam) P2O5 vào 19,6 gam dung dịch H3PO4 5% thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng hết với 100ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 6,48 gam chất rắn khan.

 a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra.

 b. Tính khối lượng các chất trong 6,48 gam rắn và giá trị m.

Câu 4.(4,5 điểm)

   Dẫn hỗn hợp khí X gồm một hidrocacbon no A và một hidrocabon không no B ( A,B đều mạch hở) vào bình nước brom chứa 10,00 gam brom. Sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình brom tăng lên 1,75 gam, sản phẩm sinh ra chỉ có một chất hữu cơ và đồng thời có 3,65 gam khí thoát ra khỏi bình. Đốt cháy hoàn toàn khí thoát ra thu được 10,78 gam CO2.

 a. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon X và tính tỷ khối của X so với H2.

 b. Viết phương trình phản ứng ( dạng công thức cấu tạo thu gọn) của A với khí Cl2 khi có ánh sáng theo tỷ lệ mol tương ứng 1:2.

Câu 5.(4,0 điểm)

  Cho 4,50 gam bột Al tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl và KNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Tỷ khối của Y so với H2 bằng 11,40 gam.

  a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

  b. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m (gam) muối khan. Tính m.

Cho nguyên tử khối:    H =1; C =12; N =14; O =16; Na =23;   Al =27; P =31; Cl =35,5 ; K =39; Br =80.

----------Hết----------

Các bạn học sinh có thể tham khảo các thông tin tuyển sinh, đề thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tại diemthilop10.info sớm nhất nhé!

Cập nhật điểm thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Nghệ An năm học 2015 - 2016