Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định môn Hóa 2015

Cùng tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2015 - 2016 để cùng thử sức học với đề thi ngày. Đồng thời, đánh giá lại thức tế khả năng của mình tới đâu để bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 một cách vững tâm và đạt kết quả điểm thi vào lớp 10 môn Hóa cao nhất.

Câu 1: (2,5 điểm)

1. Hai nguyên tử A và B có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Số hạt mang điện của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử B là 28. Hãy xác định hai nguyên tố A và B. Cho biết số hiệu nguyên tử của một số nguyên tố như sau: ZN = 7; ZNa = 11; ZCa = 20; ZFe = 26; ZCu = 29; ZC = 6; ZS = 16.

2. Chỉ dùng thêm dung dịch HCl (không sử dụng nhiệt độ để nhiệt phân), hãy nhận biết 4 chất rắn: Na2CO3, BaCO3, NaHCO3, BaSO4 chứa trong các lọ riêng biệt.
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

Câu 2: (2,5 điểm)

1. Viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) để thực hiện dãy chuyển hóa sau:

2. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế CO2 người ta sử dụng bộ dụng cụ như hình 1:

a. Tại sao CO2 có thể thu được bằng phương pháp dời chỗ nước?

b. Đề xuất 1 trường hợp dung dịch X và chất rắn Y có thể sử dụng để điều chế CO2 trong thí nghiệm trên. Viết phương trình hóa học xảy ra.

3. Khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng), thu được muối sunfat, các sản phẩm chứa lưu huỳnh (như H2S; S hoặc SO2), không thu được khí H2.

            Hòa tan 32,3 gam hỗn hợp X gồm Zn và Cu trong m gam dung dịch H2SO4 78,4% (đặc, nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít (đktc) khí SO2 (sản phẩm khí duy nhất), dung dịch Y và 9,6 gam hỗn hợp Z gồm 2 chất rắn có tỷ lệ số mol 1:1.

            a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

            b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X và tìm m.

Câu 3: (2,5 điểm)

1. Caffein là một chất kích thích có trong hạt cà phê, hạt coca, lá trà,.. Kết quả phân tích nguyên tố trong caffein như sau: 48,98% C; 6,12% H; 16,33% O; còn lại là nitơ (% về khối lượng). Phân tử khối của caffein là 196. Xác định công thức phân tử của caffein.

            2. Hỗn hợp khí A gồm C2H2, C2H4 và H2. Dẫn m gam hỗn hợp A vào bình kín chứa chất xúc tác Ni rồi đun nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Dẫn toàn bộ lượng khí B vào dung dịch brom (dư) thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 5,22 gam và thoát ra 1,12 lít hỗn hợp khí C. Tỷ khối của C so với H2 là 6,6. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn lượng khí B ở trên cần vừa đủ V lít khí O2, thu được CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau. Tính m, V. (Biết thể tích các khí đều quy về điều kiện tiêu chuẩn).

Câu 4: (2,5 điểm)

1. Dân gian ta có câu:

                                    “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

                             Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.”

Dựa vào kiến thức hóa học về chất béo, em hãy giải thích vì sao thịt mỡ thường được ăn cùng với dưa chua?

            2. Trong công nghiệp người ta thường sản xuất các loại rượu vang bằng cách cho lên men hoa quả chín. Tính khối lượng nho chứa 40% glucozơ cần dùng để sản xuất 100 lít rượu vang 11,5O. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình sản xuất đạt 80%, khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,8 gam/ml.

------------ Hết --------------

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định năm 2015 – 2016