Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm 2014-2015

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là một trường chuẩn, có chất lượng đào tạo tốt của tỉnh Nam Định. Các bậc phụ huynh và học sinh cùng tham khảo điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của trường để có một sự chuẩn bị tốt nhất khi tham gia sự tuyển.

Mức điểm chuẩn vào trường năm nay nhìn chung khá cao. Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm 2014:

 1. ChuyênToán: 36,25 điểm.
 2. Chuyên Văn: 32,25 điểm.
 3. Chuyên Tin: 32,25 điểm.
 4. Chuyên Hóa: 34,50 điểm.
 5. Chuyên Sinh: 29,50 điểm.
 6. Chuyên Sử: 28,25 điểm.
 7. Chuyên Địa: 31 điểm.
 8. Chuyên Anh: 33 điểm.
 9. Chuyên Nga: 20,25 điểm.
 10. Chuyên Pháp : 22,25 điểm.
 11. Lớp không chuyên: 26,75 điểm.

Xem và tra cứu điểm thi vào lớp 10 Nam Định và các trường khác trên toàn quốc nhanh nhất tại diemthilop10.info

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Chi tiết tuyển sinh vào lớp 10 của trường năm 2014-2015:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 16 lớp gồm 570 học sinh. Trong đó:

Số TT

Lớp

Số lớp

Tổng số học sinh

1.

Chuyên Toán

2

70

2.

Chuyên Tin

1

35

3.

Chuyên Lý

1

35

4.

Chuyên Hóa

1

35

5.

Chuyên Sinh

1

35

6.

Chuyên Văn

2

70

7.

Chuyên Lịch Sử

1

35

8.

Chuyên Địa Lý

1

35

9.

Chuyên Anh

2

70

10.

Chuyên Nga

1

35

11.

Chuyên Pháp

1

35

12

Lớp không chuyên

2

80

Tổng

16

570

 

2. Điều kiện dự tuyển:

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định;

- Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên;

- Tuổi của học sinh dự tuyển: Tuổi của học sinh vào học lớp 10  là 15  tuổi. Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp cấp học trước.

3. Phương thức tuyển sinh

a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển;

b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1

4. Tổ chức tuyển sinh

 Vòng 1: Sơ tuyển

Vòng 2: Thi tuyển

5. Phương thức xét đỗ

a) Điểm xét đỗ:

+ Điểm xét đỗ vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);

+ Điểm xét đỗ vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Trường hợp thi nhiều môn chuyên thì môn chuyên lấy điểm thi là môn chuyên có điểm cao nhất.

b) Nguyên tắc xét đỗ: chỉ xét đỗ đối với thí sinh thi đủ các bài theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định năm 2015 – 2016