Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Bắc Giang năm học 2015 - 2016

Phụ huynh, học sinh ở Bắc Giang có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Bắc Giang năm học 2015 – 2016 dưới đây để có thêm căn cứ định hướng và lựa chọn trường cấp 3 phù hợp với năng lực của con.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Bắc Giang

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Bắc Giang

Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Bắc giang năm học 2015 - 2016:

1. Điểm chuẩn Toán: 33,6;

2. Điểm chuẩn Hóa học: 31,75;

3. Điểm chuẩn Sinh học: 32,5

4. Điểm chuẩn Vật lý: 30,8;

5. Điểm chuẩn Tin học: 27;

6. Điểm chuẩn Ngữ Văn: 34,75;

7. Điểm chuẩn Lịch sử: 28;

8. Điểm chuẩn Địa lý: 29;

9. Điểm chuẩn Tiếng Anh: 37,1;

10. Điểm chuẩn Tiếng Pháp: 32,05;

11. Điểm chuẩn Tiếng Trung: 32,2.

Xem, tra cứu điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 THPT, chuyên, năng khiếu trên toàn quốc năm 201 6 – 2017 tại diemthilop10.info nhanh chóng và chính xác: Đang cập nhật…