Tra cứu và xem điểm thi vào lớp 10 tp Đà Nẵng năm 2016 sớm nhất

Các bạn thí sinh ở thành phố Đà Nẵng ngay từ khi thi xong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 có thể đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 Đà Nẵng trên diemthilop10.info

 

Xem điểm thi lớp 10 tp Đà Nẵng năm 2016

 

Các bạn thí sinh có thể soạn tin đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 theo cú pháp dưới đây:

DL tentinh SBD gửi 6722

Trong đó:

- DL: dãy chữ số cố định

- tentinh: viết liền, không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường

- SBD: ghi đầy đủ, đúng với SBD của mình

- 6722: là đầu số tổng đài

Chú ý: giữa DL, Tên tỉnh, SBD là khoảng trắng (dấu cách)

Bạn có thể soạn tin đăng ký từ lúc này và ngay sau khi trường có kết quả điểm thi vào lớp 10 tổng đài sẽ tự động nhắn tin trả kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT cho bạn.

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tp Đà Nẵng năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Đà Nẵng năm 2016 - 2017