Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2017

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2017

Sau đây mời các bạn tham khảo đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2017 để các bạn có thời gian ngồi xem lại, tính toán lại bài thi của mình.

Đối với những thí sinh ở tỉnh khác các bạn có thể xem thêm và thử sức mình với đề thi này để có hướng ôn tập thật tốt nhằm đạt điểm thi lớp 10 cao nhất trong mùa tuyển sinh năm học này.


Câu I :

1, Giải thích vì sao các đồ vật làm bằng nhôm khó bị ăn mòn trong không khí?

2, Vào cuối khóa học, các học sinh sinh viên dùng bong bóng bay để chụp kỉ yếu. Tuy nhiên có một số vụ bong bóng bay bị nổ mạnh khi tiếp xúc với lửa làm nhiều người bị bỏng nặng.

a, Hãy giải thích nguyên nhân gây nổ của chất khí trong bong bóng.

b, Để sử dụng bóng bay an toàn, một học sinh đề nghị dùng khí He bơm vào bong bóng. Em hãy nhận xét cơ sở khoa học và tính khả thi của đề nghị trên.

3. Nhiệt phân hỗn hợp rắn X gồm CaCO3, NaHCO3, Na2CO3 có tỉ lệ mol tương ứng 2:2:1 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước, khi kết thúc phản ứng lọc lấy dung dịch Z.

a, Viết phương trình hóa học các phản ứng.

b, Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra khi cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch Z.

Câu III:

1, Cho H2SO4 đặc vào dung dịch chứa một ít đường saccarozơ, thu hỗn hợp khí sau phản ứng rồi sục vào dung dịch Ca(OH)dư. Nêu hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

2, Cho 1gam kim loại A có hóa trị 2 vào 50ml dung dịch H2SO5M cho đến khi nồng độ axit còn 3M thì kim loại vẫn chưa tan hết. Biết thể tích dung dịch không đổi, xác định kim loại A.

đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2017

đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2017

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa THPT chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm học 2017-2018 : Đang cập nhật...

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin tuyển sinh quan trọng khác về kỳ thi lớp 10 như đề thi các môn vào lớp 10 và đáp án các đề thi năm 2017 - 2018 được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng nhất. Hay bạn có thể theo dõi điểm chuẩn của trường và hướng dẫn tra cứu điểm thi lớp 10 Đà Nẵng của mình trên diemthilop10.info và nhận kết quả sớm nhất.