Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Cà Mau năm 2016 -2017 sớm nhất

Các bạn thí sinh ở tỉnh Cà Mau ngay từ khi thi xong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 có thể đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 Cà Mau trên diemthilop10.info

 

Xem điểm thi lớp 10 tỉnh Cà Mau năm 2016 - 2017

 

Đối với các bạn thí sinh ở tinh khác có thể soạn tin đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 theo cú pháp dưới đây:

DL tentinh SBD gửi 6722

Trong đó:

- DL: dãy chữ số cố định

- tentinh: viết liền, không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường

- SBD: ghi đầy đủ, đúng với SBD của mình

- 6722: là đầu số tổng đài

Chú ý: giữa DL, Tên tỉnh, SBD là khoảng trắng (dấu cách)

Bạn có thể soạn tin đăng ký từ lúc này và ngay sau khi trường có kết quả điểm thi vào lớp 10 tổng đài sẽ tự động nhắn tin trả kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT cho bạn.

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Cà Mau năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Cà Mau môn Toán năm học 2014 - 2015