Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Quang Trung - Bình Phước 2014 - 2015

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên Quang Trung - Bình Phước 2014

Ngày 31/07/2014 bộ giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước đã công bố điểm chuẩn và điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên Quang Trung năm học 2014 - 2015. Chi tiết điểm chuẩn đầu vào như sau:

STT

Lớp chuyên

Điểm chuẩn trúng tuyển

Số lượng thí sinh trúng tuyển

1

Toán

40,75

34

2

Văn

33,75

35

3

Anh

35,5

34

4

35

33

5

Hóa

36,25

35

6

Toán – Tin

35

35

7

Toán – Sinh

36

33

8

Cận chuyên

29

40

Tổng chỉ tiêu

279

Xem và tra cứu điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 Bình Phước năm 2016 và các trường khác trên toàn quốc nhanh nhất trên diemthilop10.info. Hoặc bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp dưới các thông tin tuyển sinh sẽ được gửi ngay về điện thoại của bạn khi có.

DL BINHPHUOC SBD gửi 6722

Trong đó:

BINHPHUOC: viết liền không dấu;

SBD: Là số báo danh của bạn.

(Phí: 15.000 đồng/tin)

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại tỉnh Bình Phước, SBD là 123789

Cú pháp soạn tin: DL BINHPHUOC 123789 gửi 6722

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Phước năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công Lập Bình Phước 2014 – 2015