Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Bạc Liêu năm 2016

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Bạc Liêu năm 2016

Sáng nay. 16/6 các thí sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bạc Liêu bắt đầu làm bài thi môn toán với thời gian làm bài 120 phút. Mời các bạn theo dõi ngay: Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Bạc Liêu năm 2016 để xem lại bài làm của mình và định lượng điểm thi vào lớp 10 Bạc Liêu có thể đạt được.

Chi tiết đề thi:

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2016

Môn thi: Toán (không chuyên)

Ngày thi: 16/6/2016

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

------------------

Câu 3 (3,0 điểm)

Cho phương trình x2 – 2x + 2m – 1 = 0 (1), với m là tham số.

a) Giải phương trình (1) khi m = - 1

b) Tìm m để phương trình  (1) có nghiệm kép. Tìm nghiệm kép đó.

c) Xác định giái trị của m để phương trình (1) có nghiệm thoải mãn …

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho đường tròn tâm (O) có đường kính AB và C là một điểm thuộc đường tròn tâm (O) ( C khác A và B). Lấy điểm D thuộc dây cung BC ( D khác B, C). Tia AD cắt cung nhỏ  BC tại điểm E, tia AC cắt tia BE tại điểm F. Chứng minh:

a. Tứ giác FCDE nội tiếp 

b. Chứng minh DA.DE = DB.DC

c. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE. Chứng minh IC  là tiếp tuyến  của đường tròn tâm (O).

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Bạc Liêu năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Bạc Liêu năm 2016

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Bạc Liêu 2016: Đang cập nhật

Các thí sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bạc Liêu năm học 2016 có thể cập nhật thêm nhiều thông tin mới như điểm chuẩn vào lớp 10 THPT của trường bạn dự thi, đáp án và đề thi vào lớp 10 cũng như các hướng dẫn cách tra cứu điểm thi lớp 10 nhanh và chính xác tại diemthilop10.info.

Chúc các bạn có thể làm bài tốt và đạt được những điểm số thật cao trong kỳ thi.

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bạc Liêu 2016