Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn tỉnh Kiên Giang năm 2017

Xem và cập nhật đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn tỉnh Kiên Giang năm 2017 mới trong kỳ thi tuyển sinh mới đây được chia sẻ chi tiết tại diemthilop10.info dưới đây như sau:

Câu 1 : (1,5 đ)

Cho hai câu:

a, Nó treo giầy lên hàng nào, phơi một lúc cho khô.

b, Sang năm anh ấy định treo giầy, giã biệt nghiệp quần đùi áo số.

Từ treo giầy trong câu nào được dùng với nghĩa chuyển? Cho biết nghĩa chuyển này được hình thành theo phương thức nào?

Câu 2 : (1,5 đ)

Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu sau:

"... Người đồng mình yêu lắm con ơi 

Đan lờ càii nan hoa

Vách nhà ken câu hát 

Rừng cho hoa

Con đường cho những tấm lòng..."

(Trích theo Ngữ Văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam,2017, tr72)

a, Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác?

b, Em hiểu nội dung hai câu thơ :" Đan lờ càì nan hoa - Vách nhà ken câu hát "  như thế nào?

Câu 3 :(2d)

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về "Trách nhiệm của người thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

Câu 4: (5 đ)

Cảm nhận của em về hình tượng Chiếc lược ngà (Trong chuyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quáng Sáng, Ngữ Văn 9, tập I, NXB Giáo dục, 2008).

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn tỉnh Kiên Giang năm 2017

Tiếp theo đây là  đáp án chính thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn tỉnh Kiên Giang năm học 2017 2018 mời các bạn thí sinh tham khảo và tự tính điểm thi lớp 10 môn Văn của mình với đề thi này nhé.

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn tỉnh Kiên Giang năm 2017

Các thí sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Kiên Giang kết thúc kỳ thi của mình và sẽ nhanh chóng biết được kết quả sau 10 - 15 ngày thi. Do đó, nhằm dự đoán sớm được lượng tổng điểm thi lớp 10 Kiên Giang các thí sinh có thể xem lại đáp án, đề thi vào lớp 10 vừa qua tại đây nhé.