Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Thọ năm 2017-2018

Mời các em cùng tham khảo chi tiết Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Thọ năm 2017-2018 do diemthilop10.info cập nhật sau đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Thọ năm 2017-2018

Dưới đây là đáp án chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Nghệ An năm 2017-2018 được diemthilop10.info đưa ra giúp các em dự đoán mình được bao nhiêu điểm thi lớp 10 tỉnh Phú Thọ môn Anh trong kỳ thi THPT năm nay.

Key

Câu I.

 1. C
 2. A
 3. D
 4. C

Câu II.

 1. A
 2. B
 3. C
 4. C
 5. B
 6. A
 7. A
 8. D
 9. D
 10. C
 11. B
 12. A

Câu III.

 1. D
 2. A
 3. C
 4. C

Câu IV.

 1. working
 2. were talking
 3. Have you seen
 4. Take

Câu V.

 1. weekly
 2. typist
 3. successful
 4. disappeared

Câu VI.

 1. C
 2. B
 3. A
 4. D

Câu VII.

 1. Yes, they did.
 2. Two American men landed on the moon on July 20th, 1969.
 3. They walked on the moon for two hours.
 4. They picked up rocks to bring back to the earth for study.

Câu VIII.

 1. She asked me if I would be free the following day.
 2. A new bridge has just been built in the area.
 3. I haven’t seen Peter since we attended the school meeting.
 4. The boy was so tired that he can’t keep on walking.

Theo dự kiến, phụ huynh và các em học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 khoảng từ 10 - 15 ngày sau ngày thi. Hãy theo dõi trang diemthilop10.info để có được thông tin sớm nhất điểm thi lớp 10 các tỉnh thành trên cả nước.