Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư phạm Hà Nội 2016

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư phạm Hà Nội 2016

Dưới đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2016 dánh cho các thí sinh thi vào lớp chuyên Anh của trường. Mời các bạn xem và đối chiếu lại với kết quả dự thi cũng như có thể tham khảo để chuẩn bị thi vào lớp 10 nếu chưa tham gia thi tuyển để có được kết quả điểm thi lớp 10 tốt hơn nhé.

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI 2016

Thời gian làm bài 120 phút

Choose the word whose primary stress is placed differently from that of the others. Write A, B, C or D in the corresponding numbered box on the answer sheet.

Question 1: A. respond                  B. vacate              C. comprise               D. forecast

Question 2: A. conclusive              B. provincial          C. parental                 D. ultimate

Question 3: A. compromise           B. decorate           C. determine              D. constitute

Question 4: A. exponential            B.executive           C. explanatory            D. exeplary

Question 5: A. diligence               B. religion              C. slavery                  D. rivalry

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 môn Văn THPT chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2016

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư phạm Hà Nội 2016

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư phạm Hà Nội 2016 1

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư phạm Hà Nội 2016 2

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư phạm Hà Nội 2016 3

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư phạm Hà Nội 2016 4

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư phạm Hà Nội 2016 5

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư phạm Hà Nội 2016 6

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư phạm Hà Nội 2016

Sau khi thi xong các thí sinh có thể đăng ký xem điểm thi lớp 10 Hà Nội sớm bằng cách soạn tin nhắn theo hướng dẫn tại diemthilop10.info. Chỉ với 01 tin nhắn bạn sẽ không phải tra tìm điểm thi lớp 10 của mình quá lâu, mất thời gian nhé.

Xem đáp án thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2016 dưới đây.

Đáp án thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Sư Phạm Hà Nội 2016