Cập nhật thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 tại tỉnh Đồng Tháp

Sở GD Đồng Tháp đã họp và đưa ra những thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Đồng Tháp 2017 vẫn tiếp tục tuyển sinh vào bậc THPT theo hình thức thi tuyển và đã có hướng dẫn gửi các đơn vị về ôn tập cho kì thi sắp tới.

Hướng dẫn yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tuyển sinh lớp 10 chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập trình Hiệu trưởng phê duyệt; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp với trình độ học sinh và có hướng dẫn, gợi ý trả lời cho từng phần.

Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 (chú ý nội dung giảm tải đối với tuyển sinh lớp 10 thường). Chú trọng việc giúp học sinh ôn tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Định hướng mức độ phân hóa của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các môn không chuyên: nhận biết 30%, thông hiểu 40%, vận dụng 20% và vận dụng cao 10%; đối với các môn chuyên: nhận biết 20%, thông hiểu 30%, vận dụng 30% và vận dụng cao 20%).

Đối với môn Tiếng Anh: học sinh học chương trình tiếng Anh thí điểm (chương trình tiếng Anh 10 năm) thi chung đề với học sinh học chương trình tiếng Anh 7 năm (chương trình tiếng Anh hiện hành).

Nội dung ôn tập, hình thức thi và cấu trúc đề thi giống đề thi học kỳ đối với học sinh học chương trình tiếng Anh 7 năm được hướng dẫn tại Công văn số 1104/SGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2015 của Sở GD&ĐT. Tuy nhiên, giảm số câu hỏi biến đổi câu (Sentence transformation) từ 4 câu xuống còn 2 câu.Bên cạnh việc ôn tập, trong quá trình dạy học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở/ Phòng, nhà trường và giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề trong đó nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các chương, bài khác nhau.

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 mới nhất tại tỉnh Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 mới nhất tại tỉnh Đồng Tháp

Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách thức sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu hướng dẫn ôn tập của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các tài liệu tham khảo khác.Trong việc tổ chức ôn tập, cần hướng dẫn học sinh vận dụng các phương pháp ôn tập phù hợp. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp.

Ngoài ra phải kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh qua kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời phương pháp ôn tập hiệu quả giúp cho các bạn có thể đạt được điểm thi lớp 10 cao nhất.

Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tuyển sinh lớp 10 để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức; tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu; cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm và vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm để giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

Các trường THCS và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe tinh thần cho học sinh, có hiệu quả nhất, nhưng không quá tải.Hiệu trưởng nhà trường phân công cụ thể nhiệm vụ trong lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các đoàn thể; Kiểm tra việc ôn tập của giáo viên và phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý học sinh tham dự đầy đủ các giờ ôn tập tại trường.

Các bạn có thể chú ý theo dõi thông tin về điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 Đồng Tháp trên diemthilop10.info. Vì sau khi kết thúc kỳ thi khoảng 20 ngày Sở GD&DT của từng tỉnh sẽ công bố điểm thi lớp 10 tới các thí sinh. Hãy chú ý theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội biết điểm thi của mình sớm nhất để chọn lựa trường sẽ theo học cấp 3 này các bạn nhé.