Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2016 - 2017

Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2016 - 2017

Chiều tối ngày 23/06/2016, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước đã chính thức công bố kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Phước năm học 2016 - 2017 để các bạn xem lại thành quả học tập của mình cũng như làm căn cứ cho những kế hoạch tiếp theo phù hợp nhất.

Các thí sinh muốn nhanh chóng tra cứu được kết quả điểm thi lớp 10 Bình Phước có thể soạn tin nhắn theo cú pháp:

DL BINHPHUOC SBD Gửi 6722 (phí: 15k)

Trong đó:

  • Tên tỉnh viết liền không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường;
  • Số báo danh của bạn, ghi đầy đủ số và chữ;
  • Giữa DL, tên tỉnh, số báo danh là dấu cách;

Điểm thi vào lớp 10 Bình Phước năm 2016

Điểm thi vào lớp 10 Bình Phước năm 2016

Dưới đây là một số điểm thi vào lớp 10 của các thí sinh dưới đây:

SBD Họ và tên Ngày sinh Môn Văn Môn Toán T. Anh
10005 Châu Ngọc Quế Anh 19/05/2001 3.75 3.75 3.5
10006 Đào Thị Hoàng Anh 10/2/2001 8 8.5 5.75
10007 Đỗ Thị Mỹ Anh 15/08/2000 4.25 7 4
10008 Hoàng Thị Vân Anh 8/3/2001 5.25 8 6.75
10009 Khổng Thị Lan Anh 27/01/2001 6.5 5.75 4.25
10010 La Thị Quỳnh Anh 14/11/2001 4.75 3.75 3.5
10011 Nguyễn Bình Phương Anh 25/12/2001 4.75 8.5 6.25
10012 Nguyễn Thị Lan Anh 11/1/2001 5.25 6.5 5
10013 Nguyễn Thị Lan Anh 29/01/2001 6.75 6 7.25
10014 Nguyễn Thị Ngọc Anh 30/07/2001 6 5 7
10015 Nguyễn Thị Vân Anh 4/12/2000 3.25 2.75 1.75
10016 Phan Thị Phương Anh 10/5/2001 6.25 6 5.75
10017 Trần Ngọc Anh 6/10/2001 6.25 6.75 5
10018 Trần Thị Lan Anh 11/11/2001 4.5 4.5 3.5
10019 Vũ Trần Hoàng Anh 3/8/2001 5.25 5 6.25

Hãy tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2016 dưới đây.