Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định năm 2017

Mời các em cùng tham khảo chi tiết Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Bình Định năm 2017 mà các bạn thí sinh vừa hoàn thành do diemthilop10.info cập nhật sau đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định năm 2017-2018

Dưới đây là đáp án chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định năm 2017-2018 sẽ được diemthilop10.info cập nhật để các em dự đoán mình được bao nhiêu điểm thi lớp 10 Bình Định trong kỳ thi THPT năm nay.

Key

Part 1.

1. with

2. doesn’t

3. the day after

4. if

5. where

6. I won’t

Part 2.

1. invited

2. don’t do

3. have just won

4. clean

5. to take

6. spending

Part 3.

1. destruction

2. polluted

3. cleaner

4. effectively

Part 4.

 1. can -> could
 2. is -> was
 3. fewer -> less
 4. finish -> finishes

Part 5.

 1. She said that she wanted to send her son to a university in the UK.
 2. Students should be educated to preserve traditional values by teachers.
 3. She wishes she knew how to get access to the Internet.
 4. The poem which he read the poem to us yesterday has been translated into several languages.

Part6.

 1. available
 2. provide
 3. that
 4. without

Part 7.

 1. C
 2. A
 3. B
 4. D

Theo dự kiến, phụ huynh và các em học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 khoảng từ 10 - 15 ngày sau ngày thi. Hãy theo dõi trang diemthilop10.info để có được thông tin sớm nhất điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành trên cả nước.