Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017

Chiều ngày 09/06/2016 các bạn thí sinh tại tỉnh Phú Yên đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017. Thời gian sau khi kết thúc kỳ thi, các bạn hãy cùng chúng tôi xem lại đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017 để cùng tính toán số điểm thi lớp 10 mình sẽ đạt được trong môn tiếng Anh này.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017:

II. Complete each sentence with the appropriate form of the word in parentheses.

5. It is my great (please) … to meet you at this important meeting

6. She smiles so (attract) … , doesn’t she?

7. After two (success) … attempts, Mark’s finally passed his driving test

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên, trong khoảng từ 10 đến 15 ngày sau Sở Giáo dục và đào tạo dự kiến sẽ thông báo điểm thi lớp 10 Phú Yên để các bạn học sinh được biết và có lựa chọn vào trường THPT cho phù hợp. Các bạn hãy chú ý theo dõi thông tin thường xuyên trên diemthilop10.info nhé.

Xem thêm: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Phú Yên năm học 2016 - 2017