Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 các trường THPT

Điểm chuẩn vào lớp 10

 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Phú Thọ công bố chính thức

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Phú Thọ công bố chính thức

  0 bình luận 1296 xem

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Phú Thọ công bố chính thức. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Thọ các năm trước 2020, 2019, 2018 của các trường THPT công lập, chuyên và không chuyên chính xác và...

 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Cà Mau công bố chính thức

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Cà Mau công bố chính thức

  0 bình luận 899 xem

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Cà Mau công bố chính thức. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Cà Mau các năm trước 2020, 2019, 2018 của các trường THPT công lập, chuyên và không chuyên chính xác và...

 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ninh công bố chính thức

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ninh công bố chính thức

  0 bình luận 1871 xem

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ninh công bố chính thức. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ninh các năm trước 2020, 2019, 2018 của các trường THPT công lập, chuyên và không chuyên chính xác và...

 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk công bố chính thức

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk công bố chính thức

  0 bình luận 880 xem

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk công bố chính thức. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Đắk Lắk các năm trước 2020, 2019, 2018 của các trường THPT công lập, chuyên và không chuyên chính xác và...

 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình công bố chính thức

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình công bố chính thức

  0 bình luận 1628 xem

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình công bố chính thức. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Bình các năm trước 2020, 2019, 2018 của các trường THPT công lập, chuyên và không chuyên chính xác và...

 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa công bố chính thức

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa công bố chính thức

  0 bình luận 2051 xem

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa công bố chính thức. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 thpt các trường công lập, chuyên và không chuyên thuộc Thanh Hóa

 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên công bố chính thức

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên công bố chính thức

  0 bình luận 691 xem

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên công bố chính thức. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên các năm trước 2020, 2019, 2018 của các trường THPT công lập, chuyên và không chuyên chính xác và...

 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bà Rịa – Vũng Tàu công bố chính thức

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bà Rịa – Vũng Tàu công bố chính thức

  0 bình luận 970 xem

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bà Rịa – Vũng Tàu công bố chính thức. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Bà Rịa – Vũng Tàu các năm trước 2020, 2019, 2018 của các trường THPT công lập, chuyên...

 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thừa Thiên Huế công bố chính thức

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thừa Thiên Huế công bố chính thức

  0 bình luận 1405 xem

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thừa Thiên Huế chính thức. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Thừa Thiên Huế các năm trước 2020, 2019, 2018 của các trường THPT công lập, chuyên và không chuyên chính xác và...

 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hưng Yên công bố chính thức

  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hưng Yên công bố chính thức

  0 bình luận 1973 xem

  Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Hưng Yên chính thức. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên các năm trước 2020, 2019, 2018 của các trường THPT công lập, chuyên và không chuyên chính xác và...

Hiển thị 21–30 / 267 bài viết