Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Phụ huynh và học sinh tại tỉnh Vĩnh Phúc hãy tham khảo các thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 chi tiết tại trang diemthilop10.info chi tiết như sau:

 1. Đối với các trường THPT chuyên

Với những thí sinh dự thi vào trường chuyên Vĩnh Phúc sẽ phải làm bài thi 4 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và môn chuyên (bao gồm các môn chuyên Toán, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Vật lí, Hóa Học). Riêng những thí sinh dự thi vào lớp chuyên Tin sẽ phải làm bài thi môn Toán, dự thi vào lơp chuyên Pháp - Anh sẽ phải làm bài thi cùng với lớp chuyên Tiếng Anh để tính điểm.

- Cách tính điểm thi vào lớp 10 chuyên = Tổng điểm của 4 môn Toán, Văn, Tiếng Anh (nhân hệ số 1) + môn chuyên (hệ số 2).

- Cách tính điểm thi vào lớp 10 không chuyên vào trường chuyên Vĩnh Phúc = Tổng điểm thi môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (hệ số 1) 

Thời gian làm bài thi các môn không chuyên Toán, Ngữ Văn trong vòng 120 phút, tiếng Anh 90 phút. Riêng môn chuyên sẽ thi trong 150 phút.

Kiến thức trọng tâm để ôn thi vào lớp 10 năm nay theo sở quy định sẽ chủ yếu ở lớp 9.Các môn thi sẽ được tính theo thang điểm 10, đề thi môn chuyên Ngoại Ngữ sẽ có 3 phần Đọc, Nghe, Viết.

Lịch thi cụ thể đối với trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm học 2017 - 2018 sẽ diễn ra trong 2 ngày 07/6/2017, 08/6/2017

Ngày thi Buổi Môn thi Thời gian phát đề Thời gian bắt đầu tính làm bài Thời gian làm bài
7/6/2017 Sáng Ngữ Văn (hệ số 1) 8h  8h05 120 phut
  Chiều Toán (hệ số 1) 14h 14h05 120 phút 
8/6/2017 Sáng Tiếng Anh (hệ số 1) 8h 8h05 90 phút
  Chiều Môn chuyên (hệ số 2) 14 h 14h05 150 phút 

 

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

2. Đối với các trường THPT không chuyên

Năm học 2017 - 2018, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT không chuyên tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phải làm bài thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và môn thứ 3 sẽ được công bố sớm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc năm học.

Cách tính điểm thi vào lớp 10 Vĩnh Phúc không chuyên sẽ được tính theo tổng điểm của 3 môn Toán, Văn (nhân hệ số 2) + môn thứ 3 (hệ số 1) + điểm ưu tiên + điểm khuyến khích.

Thời gian làm bài thi  : Môn Toán, Ngữ Văn 120 phút,môn thứ 3 60 phút. 

Lịch thi cụ thể đối với trường THPT không chuyên tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2017 - 2018 sẽ diễn ra trong 2 ngày 4/6/2017, 5/6/2017.

Ngày thi Buổi Môn thi Thời gian phát đề Thời gian bắt đầu tính làm bài Thời gian làm bài
4/6/2017 Sáng Ngữ Văn  8h  8h05 120 phut
  Chiều Môn thứ 3 14h 14h05 60 phút 
5/6/2017 Sáng Toán 8h 8h05 120 phút

Trên đây là những thông tin tuyển sinh hữu ích dành cho các bạn học sinh tham gia dự thi vào lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc tham khảo và có kế hoạch chuẩn bị chu đáo và kịp thời.Ngoài ra tại đây, các bạn sẽ được cập nhất sớm nhất các chi tiết liên quan đến việc tuyển sinh các trường và nhiều thông tin hữu ích như tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2017, 2018 để các bạn tham khảo và chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đảm bảo chất lượng tót, đạt điểm thi vào lớp 10 cao nhất.